طرح های آبخیزداری 2 میلیارد مترمكعب سیلاب را كنترل كرد

تهران- ایرنا- مدیركل دفتر كنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور گفت: بر پایه بررسی ها، بیش از 2 میلیارد مترمكعب از سیلاب های اخیر با اجرای فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری كنترل و پس از تعدیل سیلاب به درون آبخوان ها هدایت شده است.

به گزارش یكشنبه تارنمای وزارت جهاد كشاورزی، ابوالقاسم حسین پور افزود: چنانچه این حجم از سیلاب در سطح حوزه های آبخیز در مناطق بالادست كنترل نمی شد، ابعاد فاجعه سیل اخیر بسیار بیشتر بود.
وی یادآوری كرد: مدیریت حوزه آبخیز به عنوان یكی از اقدامات تلفیقی در كنترل سیلاب مطرح است كه با بهره گیری از روش های بیولوژیكی و مكانیكی نقش موثری در تغییر رفتار سیلاب در پایین دست و مناطق خطرپذیر دارد.
به گفته وی، مدیریت ریسك سیل و كاهش آسیب پذیری مناطق با اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزه های آبخیز بالادست در قالب طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، دبی اوج سیلاب را كه اثر زیادی در ایجاد خسارت و تلفات دارد كاهش می دهد.
این مسوول تصریح كرد: مدیریت حوزه های آبخیز در مناطق بحرانی و سیلخیز با اجرای فعالیت های متنوع و جامع مشتمل احداث سامانه های آبگیر باران، سیل بند، پخش سیلاب، احیای پوشش گیاهی، گوراب، توركینست، تراس بندی، بانكت بندی، بندهای كوتاه تاخیری، سازه های مشبك سرشاخه گیر و غیره موجب كاهش سرعت سیلاب، فیلتر سیلاب با ترسیب مواد محموله سیل، افزایش فرصت نفوذ آب به درون زمین و كاهش خسارت سیل می شود.
به گفته وی، این پروژه ها علاوه بر كاهش سیلاب، باعث تغذیه آبخوان های زیرزمینی و تقویت منابع آبی چاه ها، چشمه ها و قنوات در كشور شده است.

** افزایش شدت بارش ها به سبب تغییرات اقلیمی
مدیركل دفتر كنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور در تحلیل بارش های اخیر گفت: به واسطه تغییرات اقلیمی، شدت بارش ها در كشور در حال افزایش است، به نحوی كه به وفور شاهد بارش های بیش از یكصد میلی متر در 24 ساعت در سنوات گذشته بوده ایم.
وی یادآوری كرد: در سیل استان گلستان 317 میلیمتر بارش را در 30 ساعت شاهد بودیم؛ به عبارت دیگر حجم بارش های بیشتر در زمان كوتاه تر به وقوع می پیوندد كه این امر علاوه بر تشدید خسارت سیل، باعث هدررفت سریع آب و تشدید كم آبی می شود.
حسین پور اضافه كرد؛ در شرایط تغییر اقلیم، الگوی بارش ها رگباری است. بنابراین در این شرایط اقدامات سازگاری و تطبیقی مانند فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری باید توسعه یابد.
این مسوول تاكید كرد وقوع سیل یك واقعیت اقلیمی و امری اجتناب ناپذیر در كشور ماست كه در زمره مناطق سیلخیز دنیا قرار دارد اما توسعه زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری در كشور و حفاظت از جنگل ها و مراتع می تواند از شدت خسارت سیل در آینده بكاهد.
وی یادآوری كرد: گستره وسیع آبخیزهای كشور، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و همراهی مردم و دولت در مدیریت عرصه های منابع طبیعی است و تهدید سیلاب را می توان با آبخیزداری و آبخوانداری به فرصتی برای مقابله با كم آبی و خشكسالی در كشور تبدیل كرد.
به گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و سیل از بیست و هشتم اسفندماه گذشته آغاز شد و همه استان های كشور را درگیر كرد.
استان های گلستان، مازندران، ایلام، كرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری قرار گرفتند.
جاده های میان شهری در این نواحی بسته و بسیاری از خانه ها در شهرها و روستاها ویران شد.
اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری كاهش خسارت ناشی از سیل را ممكن می سازد اما بهره برداری های نادرست از منابع طبیعی و غفلت در مدیریت می تواند علاوه بر تخلیه آبخوان ها و فرونشست دشت ها، به بی توازنی در عرصه های طبیعی، اكولوژیك و هیدرولوژیك و كاهش امنیت غذایی، حیات اقتصادی و اجتماعی مردم منجر شود.
برای امسال با هدف استحصال آب و توسعه پوشش گیاهی، 150 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری اختصاص یافته است.
در سال 97 نیز از محل تخصیص 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، در 6 هزار و 84 نقطه از كشور طرح های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شد.

اقتصام*9186*1961*