متخصصان ایرانی دستگاه «بیورآكتور» هوشمند ساختند

قزوین - ایرنا - دستگاه «بیورآكتور هوشمند» برای نخستین بار در دنیا توسط متخصصان ایرانی در دانشگاه علوم پزشكی، خدمات بهداشتی و درمانی قزوین ساخته شد.

به گزارش روز یكشنبه از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی، خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، این دستگاه نوین و هوشمند كه برای اولین بار در جهان ساخته شده است، برای بیمارانی كه نیاز به پیوند دارند و با محدودیت‌های كمبود دهنده ارگان و استفاده از داروهای ایمیونوساپرسیو در تمام دوران عمر و در نهایت، احتمال رد پیوند مواجه هستند، طراحی شده است.
دستگاه یاد شده، با استفاده از علم جدید مهندسی بافت و طب بازساختی برای تهیه بافت‌ها و ارگان‌های طبیعی كاشت سلول به منظور جایگزینی ارگان‌ها و بافت‌های آسیب دیده، برای اولین بار در دنیا، طراحی و ساخته شده است.
علیرضا عباسپور، عضو فعال واحدهای فناور مركز رشد فناوری زیست پزشكی دانشگاه علوم پزشكی قزوین و مدیرعامل شركت طب گستر تریتا، گواهی دانش بنیان را از معاونت فناوری ریاست جمهوری برای دستگاه «بیورآكتور هوشمند» حاوی شیكر انكوباتور یخچال‌ با كنترل از راه دور، اخذ كرد.
شركت طب گستر تریتا از شركت‌های دانش بنیان مستقر در مركز رشد فناوری زیست پزشكی دانشگاه علوم پزشكی قزوین است كه در زمینه تجهیزات پزشكی فعالیت می‌كند.
3013