انتخاب رشته دستياري پزشكي آغاز شد

تهران- ايرنا- داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون دستياري پزشكي از امروز تا 22 فروردين مي توانند نسبت به انتخاب رشته اين آزمون اقدام كنند.

به گزارش روز يكشنبه گروه دانشگاه ايرنا از مركز سنجش آموزش پزشكي كشور، در دفترچه راهنماي انتخاب رشته – محل آزمون پذيرش دستيار تخصصي چهل و ششمين دوره (سال تحصيلي 99-98)، اطلاعاتي در خصوص كارنامه علمي، اطلاعات ورودي توسط داوطلب و نمرات و رتبه، اولويت و نحوه پذيرش، مصاحبه براي رشته هاي روان پزشكي و رشته زنان و زايمان، پذيرش سهميه بومي مناطق محروم و ... اعلام شده است.
همچنين در اين دفترچه در مورد نمره كل داوطلبان آمده است كه نمره كل از 600 براي هر شركت كننده درج شده و داوطلباني كه نمره كل آنها از ١5٠ بالاتر باشد مي‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.
پذيرش دستيار با رعايت مقررات پذيرش و سهميه‌هاي اعلامي با اولويت‌هاي نمره كل علمي يا نمره كل علمي مؤثر به درصد (براي هر انتخاب در زير گروه مربوطه) و اولويت انتخاب رشته – محل انجام مي‌گيرد.
در دفترچه اولويت و نحوه پذيرش، نحوه پذيرش داوطلبان متقاضي رشته تخصصي پزشك خانواده و آموزش آنها، مصاحبه براي رشته‌هاي روانپزشكي و رشته زنان و زايمان، شرايط پذيرش در رشته طب هوا فضا، شرايط پذيرش در رشته طب اورژانس در دانشگاه ارتش، شرايط بورسيه در دانشگاه بقيه الله (عج)، تعهدات مناطق محروم، پذيرش سهميه بومي مناطق محروم مشخص شده است.
ضرايب گروه هاي درسي آزمون پذيرش دستيار براي رشته هاي مختلف تخصصي شامل زير گروه يك: داخلي، پزشكي خانواده، قلب و عروق، پوست، پزشكي قانوني و ... زير گروه دو: جراحي عمومي، زنان و زايمان، كليه و مجاري ادراري تناسلي و ... زسر گروه سه: كودكان، بيماري هاي عفوني، پزشكي اجتماعي و ... زير گروه چهار: طب اورژانس، بيهوشي، زير گروه پنج: روان پزشكي و بيماري هاي مغز و اعصاب است.
براساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، چنانچه هر يك از داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار در يكي از رشته‌هاي تخصصي پذيرفته شوند ولي ثبت نام نكنند و يا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف دهند مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نيستند.
دانشگاه‌هاي علوم پزشكي محل آموزش تعهدي در قبال اسكان و تأمين خوابگاه دستياران پذيرفته شده ندارد. بديهي است در صورت وجود امكانات و ظرفيت آزاد خوابگاهي همكاري لازم را خواهند داشت.
كل ظرفيت پذيرش دستياري در چهل و ششمين دوره 2 هزار و 610 نفر است. برخي از رشته‌ها در دانشگاه‌ها با همكاري دانشگاه ديگري برگزار مي‌شود و جدول ظرفيت‌هاي اعلام شده نهايي نيست.
داوطلبان مي توانند براي دريافت كليه اطلاعات به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس http://sanjeshp.ir مراجعه كنند.
**9465**1584