70 درصد بارندگي فروردين ماه در يزد مهار شد

يزد - ايرنا - مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد گفت: حاصل بارندگي هاي فروردين ماه 1398در مناطق مختلف استان 30 ميليون مترمكعب سيلاب بود كه 21 ميليون مترمكعب آن در سيل بند و بندهاي خاكي مهار شد كه تنها 30 درصد آن در سفره آب هاي زيرزميني منطقه نفوذ كرد و جذب شد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي اين شركت ، محمدمهدي جواديان زاده در جلسه كميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل اين مجموعه اظهار داشت: ميزان نفوذ باران امسال تاثير چنداني بر كسري مخزن سفره هاي آب زيرزميني استان نداشته است.
به گفته وي روان آب ها بيشتر در ارتفاعات استان رخ داد كه به دليل اشباع شدن اين مناطق، توانست بر تغذيه چاه ها و قنات ها تاثير مثبت داشته باشد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد با اشاره به اينكه متوسط بارندگي استان تا امروز به 85.1 ميلي متر رسيد، افزود: بيشترين بارندگي با414.1 ميلي متر مربوط به ايستگاه هاي منشاد مهريز گزارش شد.
ميزان بارندگي در ايستگاه باران سجني ده بالا تفت 404 ميلي متر ثبت شد كه اين رقم سال گذشته در ده بالا و منشاد به ترتيب 89.7 و 98 گزارش شده بود.
جواديان زاده اضافه كرد: متوسط آمار بارندگي در ده بالا و منشاد در طول دوره آماري به ترتيب 255 و 289 ميلي متر است.
وي از بارندگي 49 ميلي متري در ايستگاه يزد خبر داد و تصريح كرد: ميزان بارندگي مركز استان سال گذشته در اين تاريخ ، 11 ميلي متر بود اما ميزان بارش ها در سال آبي جاري هنوز 2.5 ميليمتر نسبت به دوره آماري كاهش نشان مي دهد و معادل 51.6 ميلي متر است.
اين مسئول با بيان اينكه تكميل مطالعات رودخانه هاي يزد در دستور كار اين شركت قرار دارد، تصريح كرد: بر اين اساس ، رودخانه هاي اصلي ( خشك) يزد شناسايي و حريم و بستر آن مشخص مي شود و سپس از بالا دست رودخانه، هرگونه تعرض بررسي و پس از اخطار گروهي، تخريب خواهد شد.
مديرعامل آب منطقه اي يزد با تأكيد بر لزوم آمادگي در بحث وقوع سيلاب اظهار داشت: با توجه به پيش بيني بارندگي ها در استان و در نظر داشتن حركت سيلاب از استان هاي همجوار مانند فارس ، مي توان حجم سيلاب را پيش بيني و اطلاعات را به صورت سيستمي با استان هاي همجوار و دستگاه هاي مرتبط مبادله كرد.
وي بازخواني نظام نامه مديريت سيلاب توسط دستگاه هاي مختلف را خواستار شد و افزود: در نمودار مديريت سيلاب ابلاغي وزارت نيرو ، وظيفه هر دستگاه قبل از وقوع سيل، در زمان و پس از آن تشريح و لازم است نظام نامه، جهت اطلاع رساني در كميته مديريت بحران استانداري مطرح شود تا مورد توجه دستگاه هاي ذيربط قرار گيرد.
نخستين جلسه كميته مديريت بحران و پدافند غيرعامل شركت آب منطقه اي يزد در ششم فروردين سال 98 با هدف بررسي نقاط آسيب پذير در وقوع سيل و پيش بيني تمهيدات برگزار شد.
در بارندگي هاي چند هفته اخير در برخي شهرستان هاي ييلاقي استان يزد مانند تفت و مهريز، سيلاب هايي روان شد كه تخريب و تلفاتي به همراه نداشت.
استان يزد هم اكنون ( از ابتداي مهرماه و شروع سال زراعي جاري تا 16فروردين امسال ) با 81 ميليمتر بارندگي در رده دومين استان كم بارش ايران بعد از سيستان و بلوچستان قرار دارد.
1968/ 2047

سرخط اخبار استان‌ها