جشنواره ايده‌هاي برتر كشاورزي برگزار مي شود

تهران - ايرنا - به همت دفتر ايده بازار دانشگاه صنعتي اميركبير جشنواره ايده هاي برتر بخش كشاورزي 25 تيرماه سال جاري در محل سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي برگزار مي شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از دانشگاه صنعتي امير كبير، يكي از مهمترين اهداف اين رويداد 'شناسايي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي بديع و نوظهور و نزديك به بازار سرمايه' در راستاي توسعه و تحول صنعت كشاورزي است.
همسو كردن بخش دانشگاهي، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي با نيازهاي صنعت كشاورزي، همسو و همگرا نمودن سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي در راستاي توسعه اين صنعت، ايجاد بستري مناسب براي معرفي ايده‌هاي نوآورانه براي سرمايه گذاري، ايجاد بستري مناسب براي همكاري‌هاي مشترك ايده پردازان با يكديگر، ايده پرداز با سرمايه‌گذار و سرمايه‌گذار با سرمايه‌گذار از ديگر اهداف برگزاري اين ايده بازار است.
در اين رويداد سعي در تسهيل و تسريع انتقال فناورهاي نوآورانه به بخش كشاورزي است.
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به عنوان بازوي اجرايي امر پژوهش و فناوري وزارت جهاد كشاورزي با استناد به نيازهاي روز بخش كشاورزي كشور و هم راستا نمودن امر پژوهش و نوآوري با آن، با همكاري و مشاركت دفتر ايده بازار دانشگاه صنعتي اميركبير، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ستادهاي توسعه گياهان دارويي و طب سنتي، توسعه فناوري نانو، توسعه فناوري هاي آب، خشكسالي فرسايش و محيط زيست، توسعه فناوري حوزه انرژي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اقدام به برگزاري اين رويداد، در 25 تيرماه 98، در محل سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي كرده است.
طراحان و فناوران مي توانند براي ارسال طرح و يا كسب اطلاعات بيشتر به سايت رويداد به آدرس الكترونيك
www. agricultural.ideasbazaar.ir مراجعه كنند.
يادآور مي شود، ايده‌‌ بازار زيست ‌بومي دانش‌بنيان است كه با نگرشي نوآورانه و خلاقانه و مطالعه به ‌روزترين و كارآمدترين روش‌هاي توسعه‌ كارآفريني و افزايش ثروت ملي و سرمايه هاي اجتماعي سعي در ارائه و اجراي روش‌هاي بومي شده موثر در كشور دارد.
حوزه فعاليت ايده ‌بازار برگزاري رويداد براي شناسايي ايده ‌ها و ايده ‌پردازان برتر و هدايت ايده‌ هاي برگزيده به دفتر سرمايه‌ گذاران اين زيست‌ بوم است.
**9465** 1200