آسمان هرمزگان ابرناكي مي شود

بندرعباس- ايرنا- كارشناس پيش بيني اداره كل هواشناسي هرمزگان گفت: موج بارشي كه از عصرامروز جمعه به جنوب غرب كشور وارد مي شود نيز سبب افزايش ابرناكي آسمان اين استان از امشب خواهد شد.

مرضيه سي سي پور عصر جمعه درگفت و گو با ايرنا افزود: به دنبال موج بارش ها در غرب و شمال استان هرمزگان و جزيره هاي غربي خليج فارس شامل كيش و لاوان احتمال رگبار پراكنده باران و رعد وبرق و افزايش لحظه اي سرعت باد پيش بيني مي شود.
وي ادامه داد: دريا در اين مدت با توجه به افزايش ابرناكي در خليج فارس و امكان افزايش لحظه اي سرعت باد در ساعاتي مواج مي شود.
به گفته كارشناس هواشناسي هرمزگان، همچنين سامانه ي بارشي كه از روز دوشنبه آينده از سمت جنوب وارد كشور مي شود نيز تاثيرات آن براستان هاي جنوبي از جمله هرمزگان نيز تاثيراتي خواهد داشت.
9887 /6048