حضور نيروهاي مسلح در مديريت بحران اخير پررنگ و اثرگذار بود

قزوين – ايرنا – سرپرست معاونت سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار قزوين گفت: حضور نيروهاي مسلح در مديريت بحران اخير پررنگ و اثرگذار بود و بايد از تلاش هاي آنها در كنار دستگاه هاي خدمات رسان براي كاهش خسارات و تلفات قدرداني كرد.

منوچهر حبيبي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: نيروهاي مسلح از جمله سپاه، نيروي انتظامي و ارتش در مديريت بحران اخير نقش بسيار پررنگ و اثرگذاري را ايفا كردند و با اتحاد و همدلي به خوبي بحران اخير مديريت شد.
حبيبي اضافه كرد: طي هفته اخير كه بارشهاي بي نظيري را در سطح استان شاهد بوديم، ظرف 24 ساعت 70 ميلي متر باران در سطح استان باريد و اغلب رودخانه هاي استان طغيان كردند.
وي افزود: 15 شهر و 250 روستا تحت تاثير بارشها قرار داشتند و اگر همكاري و همراهي مردم، آمادگي و برنامه ريزي قبلي، حضور در صحنه مديران و مشاركت و انسجام و حضور پررنگ نيروهاي مسلح از نيروهاي انتظامي، سپاه، ارتش و بسيج مردمي نبود، مشكلات زيادي به وجود مي آمد.
معاون استاندار قزوين با بيان اينكه حضور بسيج مردمي در مديريت بحران اخير بسيار اثرگذار بود، ادامه داد: اين نيروها طي روزهاي بارندگي خواب را برخود حرام كردند و به دليل حضور موثر آنها عليرغم تخليه بسياري از منازل مسكوني و روستاها هيچ گونه سرقت و مشكلي گزارش نشد.
حبيبي اضافه كرد: بايد از انسجام و همدلي بين نيروهاي مسلح و دستگاه هاي اجرايي و امدادي كه تا آخرين لحظه بحران در استان وجود داشت قدرداني كرد و در مديريت بحران هاي آينده نيز به همين شكل اتحاد و انسجام را حفظ نمود.
6101