713 داوطلب  به مراكز انتقال خون كردستان مراجعه كردند

سنندج - ايرنا - مديركل انتقال خون كردستان از مراجعه 713 داوطلب اهداي خون به مراكز انتقال خون استان و جمع آوري 542 واحد خون در تعطيلات نوروز امسال خبر داد و گفت: در اين مدت يك هزار و 59 واحد فرآورده خون در بين 13 مركز درماني استان توزيع شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، محمد سعيد كريميان روز پنجشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 13 روز نخست امسال 529 داوطلب اهداي خون به مركز انتقال خون سنندج و 184 داوطلب نيز به مركز انتقال خون سقز مراجعه كردند.
وي افزود: از اين تعداد داوطلب اهداي خون پذيرش شده، 657 نفر مرد و 56 نيز زن بوده اند و در مجموع از آنها 529 واحد خون كامل كه هر يك به دست كم سه فرآورده پلاكت، پلاسما و گلبول قرمز فشرده تفكيك مي شود دريافت شده است.
كريميان از اهداي 13 واحد پلاكت به روش آفرزيس نيز خبر داد و گفت: اين فرآورده هاي پلاكتي به مصرف بيماراني در بيمارستان هاي توحيد و كوثر سنندج و فجر مريوان رسيده است .
وي آمار اهداكنندگان بار اول در هفته نخست سال را 98 نفر اعلام كرد و گفت: 615 داوطلب ديگر اهداي خون پيشتر سابقه اهداي خون داشته و اهداكننده مستمر و يا داراي سوابق اهداي خون در سال هاي گذشته بوده اند.
كريميان با اشاره به اينكه نياز به خون هميشگي است و در ايام تعطيلات نيز اين نياز همچون ديگر روزهاي سال وجود داشته است، اضافه كرد: در تعطيلات نوروزي امسال يك هزار و 59 فرآورده خون در بين 13 بيمارستان متعلق به دانشگاه علوم پزشكي، تامين اجتماعي و بخش خصوصي توزيع شده و سه بيمارستان توحيد، كوثر و بعثت سنندج به ترتيب بيشترين فرآورده هاي خون را دريافت كرده اند.
وي با بيان اينكه جمع آوري 59 واحد خون گروه منفي و 483 واحد خون گروه مثبت نتيجه حضور اهداكنندگان در هفته نخست امسال بوده است از همه اهداكنندگان خون به ويژه اهداكنندگان مستمر خواست انتقال خون استان و بيماران نيازمند به تزريق خون و فرآورده ها را همراهي كنند.
انتقال خون كردستان داراي دو مركز ثابت اهداي خون در شهرستان هاي سنندج و سقز است و خون و فرآورده هاي مورد نياز 17 مركز درماني استان را تامين مي كند.
9937/3034