عمليات آبخيزداري در 14 حوضه سمنان اجرا شد

سمنان- ايرنا- معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در 14حوضه استان با 300 ميليون ريال از محل صندوق توسعه ملي سال گذشته اجرا شد.

به گزارش ايرنا، فرهاد عبدالشاه روز پنجشنبه به خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: عمليات آبخيزداري و آبخوان داري در 14 حوضه در شهرستان هاي استان سمنان در برخي مناطق با پيشرفت فيزيكي 100 درصدي و در مناطق سردسيري با پيشرفت 80 درصدي انجام شد.
وي تخصيص اعتبار از صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري را يكي از رويكردهاي مهم پس از انقلاب در حوزه منابع طبيعي عنوان كرد و ادامه داد: 2 ميليون هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان در حوضه سيل خيز قرار دارد كه در 560 هزار هكتار به منظور كنترل سيلاب عمليات آبخيزداري انجام شده است.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان افزود: اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري نقش مهمي در افزايش پوشش گياهي، جلوگيري از فرسايش خاك، كاهش خسارت سيلاب، كاهش فرونشست زمين و تقويت سفره آب هاي زير زميني دارد.
عبدالشاه اضافه كرد: مطالعات و مكان يابي محل هاي مناسب براي اقدامات آبخيزداري، آبخوان داري و پخش سيلاب به منظور تغذيه آب هاي زيرزميني موجب جلوگيري از خسارت هاي سيل و آبياري هاي سيلابي در استان مي شود.
وي يادآور شد: اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري مقرون به صرفه و داراي توجيه اقتصادي است، چرا كه در مواقع بحران با كمترين هزينه تا حد زيادي از خسارت هاي جاني و مالي پيشگيري مي كند.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان خاطر نشان كرد: عرصه هاي منابع طبيعي از اركان مهم و اثرگذار در پيشرفت و توسعه پايدار كشور محسوب مي شود و راهكار حفظ عرصه هاي منابع طبيعي اجراي طرح هاي آبخيزداري است.
عبدالشاه با اشاره به ضرورت و اهميت طرح هاي آبخيزداي و آبخوان داري براي حفظ منابع آب و خاك، پايداري اشتغال در بخش كشاورزي و توليد، گفت: اجراي طرح هاي آبخيزداري در استان سمنان به منظور تامين امنيت هرچه بيشتر براي مناطق مسكوني شهري وروستايي، صنعتي و كشاورزي نيازمند تخصيص اعتبار مناسب از محل منابع ملي، استاني و بحران، مشاركت مردم و دستگاه هاي اجرايي است.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: سيلاب هاي ويرانگر چند روز گذشته در كشور، بيش از بيش اهميت و ضرورت اجراي طرح هاي آبخيزداري را بر همگان آشكار كرد و اجراي طرح ها نيازمند تخصيص اعتبار ويژه است.
به گزارش ايرنا، بيش از 96 درصد استان سمنان در حوزه اصلي فلات مركزي قراردارد و داراي مساحتي بيش از 9 ميليون هكتار است كه بيش از پنج ميليون هكتار آن مناطق بياباني و نيمه خشك است.
7342/6103