بررسي راه هاي گسترش همكاري ايران و ارمنستان در اتحاديه اوراسيا

مسكو - ايرنا - سفير جمهوري اسلامي ايران و معاون نخست وزير ارمنستان ضمن ديدار و گفت وگو راه هاي گسترش همكاري هاي تهران و ايروان در چارچوب توافقات صورت گرفته ميان ايران و اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا را بررسي كردند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از بخش رسانه اي سفارت ايران در ارمنستان، سيد كاظم سجادي و مهر گريگوريان همچنين در خصوص برگزاري شانزدهمين دور كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور نيز به تبادل نظر پرداختند.
در اين ديدار راهكارهاي توسعه و ارتقاي همكاري هاي دو كشور در حوزه هاي مختلف نظير سرمايه گذاري، تجارت، مشاركت در پروژه هاي اقتصادي و بويژه نهايي كردن تاريخ برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و ارمنستان بررسي شد.
طرفين در خصوص موانع و محدوديت هاي گسترش تجارت بين دو كشور و تسريع در اتمام پروژه هاي در دست اجرا نظير خط سوم انتقال برق، راه گذر شمال- جنوب و فعال كردن منطقه آزاد تجاري نيز تبادل نظر كردند.
برگزاري شانزدهمين كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و ارمنستان از ديگر محورهاي مورد مذاكره در اين ملاقات بود كه قرار است تيرماه امسال در تهران برگزار شود.
اروپام ** 1346 **