985 كیلوگرم موادمخدر با تلاش هنگ مرزی نهبندان كشف شد

بیرجند - ایرنا - فرمانده مرزبانی استان خراسان جنوبی از كشف 985 كیلوگرم انواع مواد مخدر توسط مرزداران هنگ مرزی نهبندان خبر داد.

به گزارش روز یكشنبه پایگاه خبری پلیس سردار علی اصغر مسروری گفت: مرزبانان هنگ مرزی نهبندان با اشراف اطلاعاتی و استفاده از امكانات فنی الكترونیكی از ورود محموله سنگین مواد مخدر از طریق لنج و دریاچه فصلی هامون به مرزهای كشور مطلع شدند و بلافاصله با همكاری مرزبانان هنگ مرزی زابل، تشدید پوشش منطقه را در دستور كار خود قرار دادند.
وی افزود: مرزبانان با تشدید كنترل مرزهای آبی و اشراف اطلاعاتی طی یك عملیات، موفق شدند لنج مزبور را توقیف كنند.
فرمانده مرزبانی استان خراسان جنوبی گفت: مرزبانان در بازرسی از لنج توقیفی 938 كیلو و 250 گرم تریاك و 46 كیلو و 790 گرم حشیش به همراه یك قبضه سلاح را كشف كردند.
وی با اشاره به توقیف یك فروند شناور، تصریح كرد: مرزبانان استان همواره هوشیار و آماده هستند و با هرگونه ناامنی و قاچاق در مرزهای استان قاطعانه برخورد می كنند.
استان مرزی خراسان جنوبی 11 شهرستان دارد و نهبندان در 200 كیلومتری جنوب بیرجند است.
3028