بوته كني سبب ساز انقراض گونه هاي مرتعي

شهركرد- ايرنا- فروردين ماه فصل رويش گياهان مرتعي است اما بوته كني در اين فصل باعث نابودي گونه هاي مرتعي مي شود.

به گزارش ايرنا، اكنون بوته كني گياهان خوراكي ، صنعتي و مرتعي در چهارمحال بختياري به دليل اينكه يكي از دلايل تخريب مراتع است، ممنوع شده است.
هم اكنون از مجموع 10 هزار گونه گياهي، مرتعي و صنعتي شناسايي شده در كشور حدود يكهزار و 350 گونه در چهارمحال بختياري رويش دارد، كه نزديك به 30 گونه از اين گياهان آندميك(بومي) استان است.
با توجه به خشكسالي هاي اخير، بهره برداري بي رويه از مراتع و بوته كني گياهان به منظور بهره برداري خوراكي، دام و صنعت برخي از اين گونه ها درمعرض نابودي وانقراض قرار گرفته است.
گياهان مرتعي كه در استان بيشترين بهره برداري از آنها صورت مي گيرد شامل قارچ، كلوس كوهي، كنگر، پرموسير، سيردينگ،كاردي و تره كوهي، ليباس، سيردنگ و گياهان دارويي شامل آنغوذه، زنجبيل، كاسني، كتيرا، شيرين بيان، بابونه، آويشن، شنگ است.
در اين ميان كلوس و قارچ كوهي به عنوان گران‌ترين گياهان كوهستاني هستند كه با آغاز فصل بهار در برخي مناطق زاگرس به خصوص در روستاي سرآقاسيد و مناطق برفگير شهرستان كوهرنگ رشد مي كند و با قيمت بالا در كنار جاده‌ها و در حاشيه شهرها به فروش مي‌رسد.
علاقه مردم استان به مصرف اين گياهان، بازار داغي براي فروشندگان محلي كه اقدام به فروش گياهان خودرو مي‌كنند را رقم‌ زده است.
هم اكنون كلوس (كرفس كوهي)به عنوان يكي از گياهان بومي استان چهارمحال وبختياري در معرض انقراض است كه با هر گونه بهره برداري غير اصولي از اين گونه برخورد مي شود.
معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت: بوته كني و غنچه كني گياهان دارويي، خوراكي و صنعتي و شخم و شيار غير اصولي در مراتع استان ممنوع است و با متخلفان برخورد مي شود.
غلامحسين نصيري در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: قانون منع بوته كني اين گياهان از اول بهار آغاز و تا پايان فصل تابستان ادامه دارد و در اين راستا با بهره برداران اين گونه هاي گياهي به خصوص كلوس برخورد مي شود.
وي با اشاره به اينكه دامنه‌هاي زاگرس در اين استان از مهمترين رويشگاه هاي گونه‌هاي گياهان دارويي، خوراكي و صنعتي است، اظهار داشت : ‌بوته كني،غنچه كني، بهره برداري بي رويه و مشاركت در تهيه، انتقال و توزيع گونه هاي مرتعي به ويژه كلوس تخلف محسوب مي شود و با اين افراد برابر مقررات، از طريق مراجع قضايي برخورد قانوني مي شود.
معاون فني منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال وبختياري گفت: براساس قانون مجازات اسلامي هر نوع عمليات تخريب منابع طبيعي و يا حمل غيرمجاز گياهان دارويي، صنعتي و خوراكي بدون مجوز جرم است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري نيز با تاكيد بر اينكه اين استان رويشگاه بسياري از گونه هاي گياهي، داروي و مرتعي است، گفت: مردم استان از گونه هاي گياهي در استان در مصارف درماني و همچنين براي تهيه ترشي، شور و كنسرو استفاده مي كنند.
علي محمدي مقدم افزود: هم اكنون از مجموع يكهزار و 350 گونه گياهي، صنعتي و دارويي شناسايي شده در استان 30 گونه بومي استان است كه به منظور احياء و حفظ گياهان در معرض انقراض اداره كل منابع طبيعي با مشاركت مردم و بهره برداران مرتعي و جوامع محلي برنامه هاي حفظ و احيا گياهان را در دستور كار قرار داده است.
محمدي مقدم افزود: آموزش جوامع محلي در زمينه كشت كلوس در منازل و همچنين اراضي مرتعي با توزيع نشاءو بذر كلوس و آنغوذه و نحوه برداشت اين محصول زمينه براي حفظ و احياي اين گياه خوراكي دردست احيا است.
به گفته وي، به منظور جلوگيري از برداشت غير اصولي گونه هاي گياهي به خصوص كلوس آموزش نحوه مراقبت و برداشت اين محصول به جوامع محلي آموزش داده شده است.
محمدي مقدم افزود: در صورت مشاهده برداشت غير اصولي اين گياه از جمله غنچه چيني و بوته كني در مراتع و مناطق تحت پوشش با متخلفان برخورد قانوني مي شود.
به گفته وي، سال گذشته با هماهنگي دستگاه قضايي و دادستان استان با متخلفان برداشت، حمل و فروش اين گونه گياهان بر اساس قانون، برخورد قانوني صورت گرفت.
محمدي مقدم گفت: براساس قانون مجازات اسلامي هرگونه عمليات تخريب منابع طبيعي و يا حمل غيرمجاز گياهان دارويي، خوراكي و صنعتي بدون مجوز جرم محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا، از يك ميليون و 400هزار هكتار عرصه‌هاي طبيعي استان چهارمحال و بختياري، 78 درصد آن معادل يك ميليون و 93 هزار هكتار مرتع است .
كلوس كوهي كه ارزش غذايي و درماني بالايي دارد در سال ۹۵ در فهرست آثار ملي ايران نيز به ثبت رسيد.
7360/6021/2097

سرخط اخبار استان‌ها