200 خودرو زيان‌ ديده سيل شيراز كارشناسي ميزان خسارت شدند

شيراز- ايرنا- مدير شعب شركت بيمه ايران در استان فارس گفت: 200 خودرو زيان ديده در سيل دروازه قرآن شيراز كه به پاركينگ نيروي انتظامي منتقل شده بودند مورد كارشناسي ميزان خسارت قرار گرفته‌اند.

حميدرضا جمالي نژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه 20 درصد اين خودروها بيمه بدنه ايران و 50 درصد نيز بيمه شخص ثالث اين شركت را دارندافزود: بررسي هاي اوليه براي پرداخت خسارت وارده به خودروهاي حادثه ديده در سيل دروازه قرآن شيراز صورت گرفته و ميزان خسارت به خودروها نيز كارشناسي شده است.
جمالي نژاد ادامه داد: در حال حاضر تمام 200 خودرويي كه به پاركينگ نيروي انتظامي منتقل شدند مورد كارشناسي ميزان زيان وارده قرار گرفته اند كه از اين تعداد 20 خودرو بيمه بدنه ايران داشته و 100 خودرو نيز از بيمه نامه شخص ثالث ايران استفاده مي كنند.
وي ادامه داد: بعد از انتقال سند خودروهاي خسارت ديده اي كه بيمه بدنه ايران دارند ، خسارت به مالكين اين اتومبيل ها پرداخت خواهد شد.
مدير شعب شركت بيمه ايران در استان فارس تصريح كرد: در حال حاضر زيان وارده از اين حادثه به مالكيني كه خودروهاي آنها بيمه بدنه دارند سريعا پرداخت مي شود و در خصوص خودروهايي كه بيمه شخص ثالث استفاده مي كنند نيز بايد مقصر اين حادثه مشخص شود تا پرداخت خسارت آنها نيز صورت بگيرد.
وي اضافه كرد: مالكين خودروهايي كه بيمه بدنه ايران دارند و در اين حادثه دچار خسارت شده اند نيز بايد هرچه سريعتر به دفاتر اين بيمه مراجعه و سند خودرو را به نام بيمه ايران انتقال دهند و ظرف حداكثر دو ساعت خسارت وارده به آنها نيز پرداخت خواهد شد، انتقال سند به اين دليل انجام مي شود چون خودروهايي كه دچار آبگرفتگي مي‌شود جز خسارات كلي محسوب و ديگر قابل استفاده نيست.
مدير شعب شركت بيمه ايران در استان فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا هزينه مجموع خسارت خودروها در سيل دروازه قرآن شيراز برآورد شده؟ گفت: مجموع خسارتهاي وارده به تمامي خودروها در اين حادثه هنوز جمع بندي نهايي نشده است.
وي عنوان كرد: منتظر هستيم مقصر نهايي اين حادثه از سوي مسولان قضائي مشخص و اگر شهرداري اين شهر مقصر نهايي معرفي شود بايد خسارت خودروها نيز از محل بيمه نامه جامع شهري اين نهاد پرداخت شود.
جمالي نژاد اظهار داشت: خودروهايي كه بيمه بدنه ندارند و در اين حادثه دچار خسارت شده اند بايد ابتدا مقصر اين حادثه از سوي دستگاه هاي قضائي مشخص شود و اگر شهرداري شيراز مقصر نهايي معرفي شود خسارت از محل بيمه نامه جامع شهري اين نهاد نيز به مالكين اين خودروها پرداخت خواهد شد.
وي اظهار داشت: تاكنون كسي از مالكين خودروهايي كه احتمال دارد از محل حادثه دروازه قرآن به منازل شخصي مردم منتقل شده باشند به شركت بيمه ايران براي پيگيري و كارشناسي خسارت مراجعه نكرده است.
جمالي نژاد در پايان خاطرنشان كرد: تاكنون تنها يك نفر زيان ديده در اين حادثه كه خودروي وي بيمه بدنه ايران داشته و حدود 120 ميليون نيز در اين رخداد زيان ديده،سند اتومبيل خود را به نام بيمه ايران منتقل و خسارت خود را نيز دريافت كرده است.
سيل ناگهاني كه پنجم فروردين در دروازه قرآن شيراز رخ داد، منجر به كشته شدن 19 نفر و مصدوميت شماري از هموطنان شد.اين سيل اتومبيل هاي پارك شده و در حال تردد در دروازه قرآن را تا مسافتي با خود برد و بر روي هم انباشت.
9873/6113

سرخط اخبار استان‌ها