شاكيان رمال كلاهبردار  به پليس آگاهي فرديس مراجعه كنند

كرج - ايرنا - دستگاه قضايي فرديس با انتشار تصاوير يك فرد متهم به رمالي و كلاهبردار از شاكيان وي خواست تا به پليس آگاهي فرديس مراجعه كنند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، شعبه 12 دادياري دادسراي فرديس اعلام كرد كه با توجه به شمار زياد شاكيان اين متهم ، مجوز انتشار تصاوير وي در رسانه ها صادر شده است .
متهم به نام «عمران . ه » معروف به «بهزاد كيان » با دعانويسي و رمالي و دادن اميد واهي، اقدام به كلاهبرداري از افراد مختلف كرده است.
طبق گزارش شعبه 12 دادياري دادسراي فرديس ، شاكيان اين متهم مي توانند به شعبه جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي اين شهرستان واقع در خيابان اهري فرديس مراجعه و طرح شكايت كيفري كنند.
7413/ 6155