استاندار خراسان رضوي از مناطق حاشيه شهر مشهد بازديد كرد

مشهد- ايرنا- استاندار خراسان رضوي روز پنجشنبه به همراه شهردار مشهد، سه نفر از نمايندگان مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي و مديران ذيربط از چند محله حاشيه اين شهر بازديد كرد.

به گزارش ايرنا عليرضا رزم حسيني طي بازديد از يك پروژه مشاركتي ساخت واحد هاي مسكوني در بولوار توس مشهد در جريان روند ساخت آن قرار گرفت.
اين پروژه با نام 'ياس' داراي هزار و 312 واحد در بلوك هاي 10، 11 و 12 طبقه به همراه كتابخانه، مسجد، مدرسه، توقفگاه خودرو و سالن اجتماعات مي باشد كه تاكنون 95 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تاسيسات برق و گاز آن در حال نصب مي باشد.
بازديد از يك كتابخانه و سالن مطالعه به نام ميرزا حبيب خراساني و دفتر كارگزاري توسعه محله مهدي آباد در بولوار توس نيز از ديگر برنامه هاي امروز استاندار خراسان رضوي بود.
رزم حسيني در اين بازديد با دست اندركاران اين مراكز گفت و گو كرد و در جريان اقدامات آنان قرار گرفت.
دفتر كارگزاري توسعه محله مهدي آباد با رويكرد اجتماع محور و همكاري شركت مشاور'طراز زيست ژيار' راه اندازي شده كه هدف آن ظرفيت سازي، راهنمايي ساكنان محلي و تسهيلگري در جهت توسعه و بازآفريني شهري است.
استاندار خراسان رضوي و هيات همراه همچنين از پروژه مسكوني 2 هزار و 120 واحدي در حال ساخت در اراضي موسوم به 'شاملو' در بولوار رسالت مشهد بازديد كرد كه نتيجه آن تصويب الحاق اين پروژه مشاركتي به طرح بازآفريني شهري شد و مقرر گرديد اين واحدهاي مسكوني پس از ساخت جايگزين منازل ساكنان محلي در بافت حاشيه اي و نامتوازن گردد.
رزم حسيني در بازديد از منطقه خواجه ربيع مشهد نيز با حضور در بافت مسكوني بولوار بهمن با ساكنان محلي گفت و گو نمود.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين بازديدها گفت: هدف از ساخت واحدهاي جديد در مناطق حاشيه اي جلوگيري از ساخت و سازهاي بي ضابطه و آلونك سازي است.
رضا شيران خراساني افزود: روستاهاي اطراف مشهد نيز در حال اضافه شدن به حاشيه شهر مي باشند و براي جلوگيري از اين الحاق بايد طرح و برنامه وجود داشته باشد در غير اين صورت شاهد رشد آلونك سازي ها خواهيم بود.
امير حسين قاضي زاده ديگر نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: چند پروژه شكست خورده در مشهد در موضوع تغيير و اصلاح بافتهاي حاشيه اي و نامتوازن شهري وجود دارد اما از آنجا كه نگاه سازندگان تجاري بوده است، طرح ها با موفقيت روبرو نشد.
3221 / 6053