جنگنده های رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را نقض كردند

بیروت - ایرنا - جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه حریم هوایی لبنان در منطقه صور و روستاهای اطراف آن در جنوب این كشور را نقض كردند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان (NNA) ، این جنگنده ها هنگام تجاوز به شهر بندری صور در سطح پایین پرواز می كردند.
رژیم صهیونیستی همواره با نقض حریم هوایی و مرزهای دریایی لبنان حاكمیت این كشور را نادیده می گیرد.
یك فروند قایق رژیم صهیونیستی روز یكشنبه گذشته نیز با ورود به آبهای لبنان تا عمق 480 متر در دو مرحله در منطقه راس الناقوره اقدام به نقض حریم آبی لبنان كرد.
لبنان همواره از مجامع بین المللی درخواست كرده است تا به رژیم صهیونیستی در ارتباط با این تجاوزها هشدار داده و مانع از ادامه آنها شوند.
لبنان در هر مرحله از تجاوزهای مزبور مورد را با ذكر محل ، روز و ساعت دقیق به نیروهای موقت سازمان ملل متحد در این كشور موسوم به یونیفل گزارش می كند.
خاورم*1436**شبس**1613