اپراتورها بايد پاسخگوي خسارت صدور سيم كارت بدون هويت باشند

تهران- ايرنا- معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي گفت: اپراتورهاي تلفن همراه به دليل صدور سيم كارت هاي بدون هويت بايد پاسخگوي خسارت هاي وارد شده به مردم باشند.

«جواد جاويدنيا» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي ايرنا اظهار داشت: قضات و كارشناسان رسمي به دنبال اين موضوع باشند تا همانگونه كه فردي بر اثر قصور يك پيمانكار يا شهرداري صدمه مي بيند و ميزان درصد تقصير پيمانكار براي جبران خسارت مشخص مي شود، در فضاي مجازي نيز بايد از اين مسائل حقوقي استفاده كرده و موضوع را به سمت و سويي ببريم كه اپراتورهاي تلفن همراه كه دستورالعمل‌ها و مصوبات را اجرا نكرده و سيم كارت‌هاي بدون هويت همچنان موجوديت دارند، مسئول جبران خسارت به مردم شناخته شوند.
وي افزود: وجود سيم كارت‌هاي بدون هويت باعث شده تا هويت‌هاي مجعول در فضاي مجازي گسترش يابد كه در اين رابطه تذكرهاي متعددي به اپراتورها داده شده است و بر اساس مقررات مختلف بايد همه سيم كارت‌ها احراز هويت واقعي شده يا سوزانده شوند اما اين كار انجام نشده است.
معاون دادستان كل كشور تصريح كرد: به همين دليل پيشنهاد شده تا مراجع قضايي در مواردي كه جرمي با استفاده از يك سيم كارت فاقد هويت واقعي صورت مي گيرد و به مالك آن دسترسي پيدا نمي‌كنيم، اپراتور مورد نظر محكوم به جبران خسارت‌هاي شاكي باشد كه اين بخش مربوط به جرائم مالي است.
جاويدنيا با تاكيد بر اينكه بايد براي جرائم غيرمالي نيز تدابيري انديشيده شده و در صورت لزوم مقرراتي وضع شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضاي مجازي توهيني صورت گرفت يا اسرار شخصي افشا شد و مرتكب جرم شناسايي نشد، بايد خسارت‌هاي معنوي نيز پيش‌بيني شود و مجموعه نظام حقوقي كشور در اين زمينه ورود جدي پيدا كند تا اپراتورهاي تلفن همراه مكلف به ساماندهي اين مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نكنند.

** مردم براي خريد كالا از سايت ديوار بيعانه پرداخت نكنند
دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه درباره وضعيت سايت ديوار پس از سخنان دادستان كل كشور مبني بر رسيدگي به وضعيت آن گفت: در اين زمينه بررسي‌هايي انجام شده است و اگر در مواردي اين سايت كوتاهي جدي داشته باشد، برخورد خواهد شد اما اكنون همكاري خوبي با ما دارند و هر موردي كه از سوي دادستاني كل به عنوان مسائل غيرمجاز اعلام مي‌شود، حذف مي‌كند.
جاويدنيا اضافه كرد: البته برخي از افراد در اين ميان متضرر مي‌شوند كه بخشي از آن به دليل شيوه‌هاي فريب در اين فضاست كه با وجود اطلاع‌رساني كامل، همچنان شاهد مواردي هستيم.
وي با بيان اينكه تاكيد بر اين است كه مردم براي خريد كالا از طريق سايت ديوار به هيچ عنوان بيعانه پرداخت نكنند، اظهار داشت: زيرا وقتي مردم پول را به ازاي خريد يك كالا پرداخت مي كنند و كالا به دست آنان نمي‌رسد، اقدام به شكايت مي‌كنند.
معاون دادستان كل كشور بخشي از مشكلات سايت ديوار را مربوط به احراز هويت دانست و عنوان كرد: مقرراتي براي سايت ديوار و ساير سايت‌هاي مشابه تعيين شده تا اگر كسي مي‌خواهد آگهي بدهد، بايد شماره تلفن خود را ثبت كند و اگر دارنده سيم كارت شناسايي نمي‌شود دستگاه‌هاي ديگري بايد پاسخگوي اين مساله باشند.
جاويدنيا يادآورشد: تا زماني كه سيم كارت‌هاي مجعول وجود دارد يا يك نفر مي‌تواند بيش از 50 سيم كارت داشته باشد، يا سيم كارت‌هايي به نام اتباع بيگانه صادر مي‌شود و پس از خروج آنها از كشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هويت واقعي آنها نمي‌توان از يك سايت انتظار داشت كه اين خلاها را هم جبران كند.
وي افزود: در بسياري از مسائل براي شناسايي متهمان با مشكل روبرو هستيم و نمي‌توانيم از سايت‌هاي آگهي بخواهيم وظيفه احراز هويت را انجام دهند و اين كار بايد توسط اپراتورها صورت گيرد، بنابراين اپراتورها عامل اصلي 10 هزار پرونده تشكيل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طريق سايت‌هاي آگهي هستند و بايد پاسخگو باشند.
اجتمام**1003**1883

سرخط اخبار جامعه