عفوبين الملل: غربي ها فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف كنند

تهران – ايرنا – سازمان عفو بين الملل روز دوشنبه در گزارشي از كشورهاي غربي خواست تا فورا فروش سلاح به عربستان و امارات متحده عربي را متوقف كنند.

به گزارش شبكه خبري الميادين، سازمان عفو بين الملل افزوده است: كشورهاي غربي همچنان به عربستان سعودي و امارات متحده عربي سلاح مي فروشند و اين در حالي است كه دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد اين تسليحات در جنايت هاي جنگي در يمن استفاده مي شود.
اين نهاد بين المللي همچنين افزوده است: پس از چهار سال خون ريزي در فقيرترين كشورعربي، ديگر يمني ها نمي توانند آثار فاجعه بار جنگ در اين كشور را تحمل كنند.
عفو بين الملل اضافه كرده است: كشورهاي غربي بايد به جاي سود حاصل از فروش جنگ افزار، حقوق بشر، زندگي ميليون هاي غير نظامي يمني و نيز تعهدات قانوني شان را در اولويت قرار دهند.
عربستان از ششم فروردين سال 94 در قالب ائتلافي از چند كشور عربي و باكمك و چراغ سبز آمريكا،حملات گسترده اي را عليه يمن فقيرترين كشور عربي آغاز كرد تا به بهانه بازگرداندن رئيس جمهوري مستعفي اين كشور به قدرت، به اهداف و زيادخواهي هاي سياسي خود جامه عمل بپوشاند.
تجاوز عربستان به يمن تاكنون منجر به كشته شدن بيش از 16 هزار يمني بي گناه و ويراني زير ساخت هاي اين كشور شده است.
پيش تر نيز نهادهاي بين المللي از كشورهاي غربي خواسته بودند تا فروش تسليحات به عربستان و امارات متحده عربي را متوقف كنند و با وجود اينكه برخي از كشورها از جمله آلمان اعلام كردند، فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف كردند، اما گزارش ها حاكي است كه اين كشورها به فروش جنگ افزار به عربستان و امارات متحده عربي ادامه مي دهند.
شبك9365**1708