لاريجاني:به رسميت شناختن  اشغال جولان نقض حقوق بين الملل است

تهران - ايرنا رئيس مجلس شوراي اسلامي ، اقدام ترامپ رئيس جمهور آمريكا در به رسميت شناختن الحاق جولان اشغالي به سرزمين هاي تحت اشغال رژيم صهيونيستي را بشدت محكوم كرد و آن را نقض حقوق بين اللمل دانست.

به گزارش ايرنا به نقل از دبير خانه كميته فلسطين، علي لاريجاني اين اقدام ترامپ را مغاير با اصول انساني ، حقوق بين الملل و قطعنامه هاي بين المللي خواند.
وي رويكرد مقابله و ناسازگاري ترامپ با افكار عمومي و كشورهاي جهان را خطري براي صلح و ثبات بويژه در منطقه خاورميانه توصيف كرد و از مجامع بين المللي و اتحاديه هاي بين المجالس خواست ، با اتخاذ اقدامات جدي مانع بروز فاجعه اي ديگر در منطقه شوند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد، حمايت بدون فكر و منطق كاخ سفيد از رژيم صهيونيستي و نژادپرستي ، عامل اصلي بروز حوادثي همچون نيوزلند است.
وي در پايان در خصوص تقابل ديني كه با اهداف خاصي ترويج مي شود، هشدار داد.
شبس*سيام**1917

سرخط اخبار سیاست