مهلت پنج روزه به شركت هاي هواپيمايي بهره بردار فوكر 100

تهران- ايرنا- مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري از مهلت پنج روزه اين سازمان به پنج شركت هواپيمايي بهره بردار فوكر 100خبر داد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از سازمان هواپيمايي كشوري، «رضا جعفرزاده» افزود: نظر به برخي حوادث ناشي از اشكال در ارابه هاي فرود فوكر 100 ناوگان هوايي كشور و براي اطمينان بيشتر استاندارد پرواز، سازمان هواپيمايي كشوري دستورالعمل فوري صلاحيت پروازي جهت انجام چك هاي مربوطه به مشكل ارابه هاي فرود را ظرف مدت 5 روز صادر كرد.
وي اظهار داشت: پس از جلسه مشترك 3 فروردين 98، شركت هاي هواپيمايي بهره بردار فوكر 100 با معاون استاندارد پرواز، معاون هوانوردي و امور بين الملل و مديركل صلاحيت پرواز در سازمان هواپيمايي كشوري، دستورالعمل فوري صلاحيت پروازي در خصوص اين نوع هواپيما به اين شركت ها نهايي و ابلاغ شد.
به گفته وي، اين شركت ها تا هشتم فروردين ماه فرصت دارند تا نسبت به انجام بندهاي مربوط به دستورالعمل الزام شده سازمان اقدام و در چك A هواپيما نيز تكرار كنند.
جعفرزاده شركت هاي بهره بردار هواپيماي فوكر 100 را ايران اير، آسمان، قشم اير، كيش اير، كارون ذكر كرد.
فراهنگ**9012**9189

سرخط اخبار اقتصاد