ايران تهديدي عليه هيچ كشوري نيست

تهران -ايرنا-«جان مرشايمر» از نظريه پردازان برجسته روابط بين الملل گفت كه ايران تهديدي عليه ايالات متحده و هيچ كشوري در خاورميانه نيست بلكه منشا تروريسمي كه امريكا با آن روبروست عربستان سعودي است.

به گزارش شنبه ايرنا، اين استاد دانشگاه شيكاگو آمريكا در مصاحبه با تارنماي «لوبلاگ» اظهار داشت: ايران تهديد مستقيمي عليه ايالات متحده نيست، حتي تهديد غيرمستقيم هم نيست. نخست آنكه ايران تسليحات هسته اي ندارد و توافقي را با قدرت هاي بزرگ امضا كرده است كه دستيابي ايران به سلاح هسته اي در آينده قابل پيش بيني را غيرممكن مي كند.
وي افزود: دوم آنكه ايران موشكي ندارد كه بتواند خاك آمريكا را هدف قرار دهد. سوم آنكه تسليحات متعارف ايران نمي تواند عليه آمريكا يا هر كشور ديگري در خاورميانه كه زير چتر امنيتي آمريكا است مورد استفاده قرار گيرد.
اين استاد آمريكايي تاكيد كرد: چهارم آنكه ايران تهديد جدي براي حمله به يك كشور ديگر در منطقه ايجاد نمي كند. ايران در تاريخ مدرن حتي يك بار هم به يك كشور ديگر حمله نكرده است و هيچ شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد ايران درحال آماده شدن براي اقدام تهاجمي عليه همسايگانش است. پنجم آنكه ايران حامي تروريسم و معضلي براي آمريكا نيست. از اين لحاظ كشوري كه سزاوار اين عنوان است، عربستان سعودي است، نه ايران.
مرشايمر در بخش پاياني مصاحبه خود گفت: «واقعيت اين است كه آمريكا تهديدي مستقيم عليه ايران است، نه بالعكس.»
وي گفت: «دولت ترامپ، بيشتر با تحريك اسرائيل و عربستان است» كه با ايران دشمني مي كند.
مرشايمر را در محافل دانشگاهي ايران بيشتر با كتاب هاي «لابي اسراييل و سياست خارجي» (با همكاري استفان والت) و «سياست بين الملل: تراژدي قدرت هاي بزرگ» مي شناسند.
دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريكا سال گذشته به بهانه ناقص بودن برجام، از اين توافق بين المللي خارج شد.
شبك**9423**1392