آغاز مبارزه با آفت سن در 90 هزار هكتار از اراضي كشاورزي قزوين

قزوين - ايرنا - مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي قزوين گفت: مبارزه با آفت سن مادر در سطح 90 هزار هكتار از اراضي كشاورزي قزوين آغاز شد.

تورج بنيادي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: پايداري توليد در اراضي زراعي در گرو مبارزه مناسب با آفات است.
وي يادآور شد: در سال زراعي جاري 177 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان قزوين به زير كشت غلات رفته است.
اين مسئول ادامه داد: از اين ميزان اراضي كشاورزي 145 هزار و 700 هكتار گندم آبي و ديم و 31 هزار و 300 هكتار جو آبي و ديم است كه تحت پوشش شبكه پايش سن غلات كه مهمترين آفت غلات مي باشد قرار دارد.
بنيادي خاطرنشان كرد: عمليات مبارزه توسط 95 كارشناس پهنه مستقر در مراكز جهاد كشاورزي و 30 كارشناس مستقر در ستاد و شهرستانها صورت مي گيرد.
استان قزوين داراي 489 هزار هكتار زمين با قابليت انجام فعاليت هاي كشاورزي است.
3013