بیش از 39 هزار تن میوه تنظیم بازار عید توزیع شد

تهران- ایرنا- 39 هزار و 442 تن سیب و پرتقال در قالب طرح تنظیم بازار شب عید در پنج روز گذشته در استان های مختلف كشور توزیع شده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، این میزان معادل 58 درصد مجموع میوه‌های تأمین شده شامل 15 هزار و 389 تن سیب درختی، 19 هزار و 741 تن پرتقال تامسون شمال و مقدار چهار هزار و 312 تن پرتقال والنسیای جنوب بوده كه با قیمت های مصوب استانی برای مصرف عرضه شده است.
توزیع میوه‌های طرح تنظیم بازار در بیش از چهار هزار مركز عرضه مستقیم، تا پانزدهم فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
اقتصام**2022**1601**