بهره مندي 3108 مسافر از خدمات طرح نوروزي جوانان هلال احمر قزوين

قزوين - ايرنا - مديرعامل جمعيت هلال احمر قزوين گفت: از ابتداي اجراي طرح خدمات نوروزي در 25 اسفندماه سال 97 تاكنون 3108 مسافر به پست هاي ثابت جوانان اين جمعيت مراجعه كردند.

حسن آصفي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: همچنين در اين مدت 219 مسافر و گردشگر نيز از خدمات پست هاي سيار كه با دوچرخه يا پياده در تردد هستندT بهره مند شدند.
وي اضافه كرد: در قالب اين طرح پست هاي ثابت و سيار و همچنين فضاهاي ديگر براي ارايه خدمات فرهنگي، مذهبي و درماني و راهنمايي مسافران نوروزي آماده مي شود.
آصفي ادامه داد: در اين راستا 10 پست ثابت در مسير تردد مسافران در جاده ها، 2 پست سيار(سحاب)، 10 فضاي دوستدار كودك و 2 خيمه نماز براي ارايه خدمات به مسافران ايجاد شده است.
وي همچنين گفت: همچنين در كنار اين پست ها 13 ايستگاه سلامت نيز به منظور ارايه خدمات رايگان بهداشتي و درماني مانند فشار و قند خون در محل هاي مشخص شده برپا شده اند كه تاكنون هزار و 181 نفر به آنها مراجعه كرده اند.
آصفي اظهار داشت: در فضاهاي دوستدار كودك نيز 580 نفر و در خيمه هاي نماز 46 نفر حضور يافته اند.
مديرعامل جمعيت هلال احمر قزوين افزود: در اين ايام هزار و 520 مسافر نوروزي نيز به كمپين بهرفت كه مربوط به بهبود رفتارهاي ترافيكي است، پيوسته اند.
مديرعامل جمعيت هلال احمر قزوين افزود: اين خدمات توسط 84 عضو جوان زن و 56 عضو جوان مرد از شاخه هاي مختلف كانون هاي آزاد، دانشجويي، دانش آموزي، روستايي و غنچه هاي هلال به مسافران نوروزي ارايه شده است.
7388*3013