۶ اسفند ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8325098
T T
۰ نفر
وزارت دفاع آمریکا: کیفیت تنها گردان عراقی قادر به جنک تنزل کرده است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/12/84 خارجی.سیاسی.آمریکا.عراق وزارت دفاع آمریکا، کیفیت تنها گردان عراقی، از میان 100 گردان را که قبلا درجه یک محسوب می شد و گمان می رفت که بدون حمایت آمریکا قادر به جنک با شورشیان است، به درجه دو تقلیل داد به این معنا که این گردان نیز تنها می تواند با کمک نیروهای آمریکایی بجنگد. به گزارش شبکه خبری "سی ان ان " این گردان که از 700 تا 800 سرباز عراقی تشکیل شده است، بارها از سوی آمریکا به عنوان مثالی از استقلال فزاینده نیروهای عراقی ذکر شده بود. شایستگی ارتش عراق به عنوان عامل مهمی در بازگشت نیروهای آمریکایی از عراق ذکر شده است. وزارت دفاع آمریکا در ارزیابی سه ماهه خود درباره کیفیت نیروهای عراقی اعلام کرد که میزان آمادگی این گردان عراقی از "درجه یک" به "درجه دو " تنزل کرده است. "درجه یک " به مفهوم آن است که یک گردان قادر به جنک بدون کمک نیروهای آمریکایی است ، درجه دو به معنای آن است که یک گردان حمایت نیروهای آمریکایی را نیاز دارد و "درجه سه" به مفهوم آن است که یک گردان می بایستی در کنار نیروهای آمریکایی بجنگد. اگرچه مقامها دلیل مشخصی را برای تنزل این واحد ذکر نکرده اند اما مقامها گفتند که میزان آمادگی آن به دلیل یک فرمانده جدید در گردان و تغییرات بسیار در این واحد رزمی و واحدهای پشتیبانی تنزل کرده است. بر اساس یک گزارش کنگره آمریکا در عراق 53 گردان رزمی "درجه دو" وجود دارد که نسبت به 36 گردان در ماه اکتبر افزایش نشان می دهد.همچنین 45 گردان نیز، "درجه سه " ارزیابی شده است . مقامهای وزارت دفاع آمریکا در مجموع گفتند که حدود 100 گردان رزمی و بیش از 100 گردان نیروهای امنیتی این کشور در سطوح درجه دو و درجه سه عملیاتی هستند. مترجمام.1544/1786
۰ نفر