صادرات 8.3 میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی

تهران- ایرنا - عملكرد تجارت خارجی بخش معدن وصنایع معدنی در مدت 11 ماهه 97 نشان دهنده صادرات 51 میلیون و 770 هزار تن كالا به ارزش بیش از هشت میلیارد و 299 میلیون دلار است كه نسبت به دوره مشابه از نظر وزنی 6 درصد و از نظر ارزشی سه دهم درصد كاهش داشته است.

گزارش روز پنجشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا بر پایه داده های آماری گمرك، در 11 ماهه پارسال، سهم تجارت خارجی زنجیره معدن از كل تجارت خارجی كشور، از لحاظ وزنی 49 درصد و از نظر ارزشی 21 درصد بوده است.

** سنگ آهن بیشترین رشد صادرات
برابر آمار مورد استناد این گزارش، در 11 ماهه پارسال بیش از 6 میلیون و 942 هزار تن كنسانتره سنگ آهن به ارزش افزون بر 485.5 میلیون دلار صادر شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتیب 628 و 542 درصد در مقایسه با 11 ماهه 96 افزایش نشان می دهد.
همچنین در این مدت بیش از هشت میلیون و 62 هزار تن سنگ آهن دانه بندی به ارزش افزون بر 228.5 میلیون دلار صادر شد كه از لحاظ وزن و ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال 96 به ترتیب 54 و 76 درصد كاهش را ثبت كرد.

** صدور بیش از 3.8 میلیاردی زنجیره و محصولات فولادی
آمار مورد بررسی گویای آن است كه در 11 ماهه سال گذشته افزون بر هشت میلیون و 445 هزار تن زنجیره فولاد و محصولات فولادی مرتبط به ارزش بیش از سه میلیارد و 821 میلیون دلار صادر شد كه از نظر وزنی یك درصد و از لحاظ ارزشی 17 درصد رشد نشان می دهد.

** صادرات دیگر اقلام معدن و صنایع معدنی با ارزش 1.2 میلیاردی
صادرات سایر معدن وصنایع معدنی در دوره مورد بررسی، افزون بر هشت میلیون و 808 هزار تن شد كه ارزش آن بالغ بر یك میلیارد و 255 میلیون دلار بود و در مقایسه با 11 ماهه سال 96 از نظر وزنی 18 و از لحاظ ارزشی 15 درصد رشد نشان می دهد.

** رشد 33 درصدی صادرات صنایع فلزی
آمار تجارت خارجی در دوره 11 ماهه 97 نشان می دهد بالغ بر 178.4 هزار تن صادرات صنایع فلزی انجام شد كه ارزش آن بیش از 278 میلیون دلار بود كه در مقایسه با 11 ماهه 96 از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 33 و 29 درصد افزایش داشت.

** صادرات 65.9 میلیون دلاری انواع فرو
صادرات انواع فرو آلیاژهای آهنی در 11 ماهه 97 به وزن 44.7 هزار تن به ارزش بیش از 65.9 میلیون دلار بود كه از نظر وزن و ارزش به ترتیب 67 و 44 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشت.

** صدور بیش از 299 هزار تن زنجیره كروم
برپایه آمار تجارت خارجی مورد بررسی در 11 ماهه 97 زنجیره كروم صادراتی به رقم 299.1 هزار تن به ارزش بیش از 50.6 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با دوره مشابه در سال 96 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 2 درصد كاهش و 9 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، در 10 ماهه 97 بالغ بر 20 میلیون و 279 هزار تن مواد معدنی به ارزش یك میلیارد و 178 میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد كه از لحاظ وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال كاهش داشته است.
برپایه داده های آماری گمرك ایران در 10 ماهه 96 بالغ بر 24 میلیون و 160 هزار تن مواد معدنی به ارزش یك میلیارد و 771 میلیون دلار صادر شده بود.
صادرات مواد معدنی در 10 ماهه 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 16 و 34 درصد كاهش نشان می دهد.
اقتصام** 1559