وزير اقتصاد: سهم درآمدهاي نفتي به يك سوم منابع عمومي دولت كاهش يافت

تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: بر اساس برنامه ريزي ها، سهم درآمدهاي نفتي كشور در سال 1397 به يك سوم رقم كل منابع عمومي دولت كاهش يافته است.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران، «فرهاد دژپسند» در حاشيه بازديد از معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور اضافه كرد: افزايش سهم درآمدهاي نفتي به اين معني است كه ساير درآمدها، مثل ماليات، سهام و بهره مالكانه در سال 98، دو برابر درآمد نفتي كشور خواهد بود.
وي افزود: اين عملكرد، نشان از حركت دولت به سمت سالم سازي بودجه، تامين درآمدها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و بودجه ريزي بدون تكيه بر درآمدهاي نفتي است.
وزير اقتصاد همچنين از پرداخت كامل حقوق و مزاياي كاركنان دولتي كه از محل بودجه عمومي، حقوق دريافت مي كنند، خبر داد.
وي اضافه كرد: اين در شرايطي كه خيلي از منتقدان، فكر مي كردند دولت نمي تواند از عهده اين كار بر بيايد، معناي ويژه اي داشته و بسيار با ارزش است.
وزير اقتصاد اعلام كرد: همچنين در كنار حقوق كاركنان دولت، پارسال ۴۲۰ هزار ميليارد ريال اعتبارات عمراني قانون بودجه نيز، اعم از نقد و اوراق خزانه، پرداخت شد.
دژپسند افزود: اين موضوع هم در اين شرايط، گواه خوبي است بر اينكه دولت به رغم تنگناها، توجه خاصي به اتمام طرح هاي عمراني دارد.
دژپسند ادامه داد: يك نكته جالب و درخشان ديگر اينكه، خيلي از تحليلگران كه موضع انتقادي نسبت به دولت دارند، قايل بر اين بودند كه دولت نمي تواند اسناد خزانه را سر موعد، نقد كند ولي بر اساس گزارش خزانه دار كل كشور، حتي برخي اوراق، يك روز زودتر از موعد، تسويه شد و موردي نداريم كه يك ساعت، در موعد بازپرداخت، تاخير افتاده باشد.
اقتصام**9250**9189