كسري اعتبارات مربوط به هزينه هاي جاري است

كرمان - ايرنا - استاندار كرمان با بيان اينكه حقوق و عيدي كاركنان دستگاه هاي اجرايي اين استان پرداخت شده است گفت: كسري اعتبارات مربوط به هزينه هاي جاري است.

به گزارش ايرنا، محمدجواد فدائي شبانگاه چهارشنبه در بازديد از خزانه كرمان با اشاره به كسري 28 ميليارد توماني بودجه جاري اين استان تا تخصيص 97 درصد افزود: بخشي از اين مشكل مربوط به سيستم برنامه و بودجه ريزي است.
وي ادامه داد: سيستم برنامه و بودجه ريزي نظم و انضباط لازم را ندارد و انتظار مي رود نظم بر اين سيستم حاكم شود لذا تا آن زمان بايد وقت بيشتري گذاشت تا از امكانات به صورت حداكثري استفاده شود.
استاندار كرمان اظهار داشت: بايد تا جايي كه امكان دارد در چارچوب قوانين كشور مسائل مربوط به بودجه حل شود تا پروژه هاي سال آينده را با فراغ بال آغاز كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد: تا پايان وقت امشب كه خزانه فعال است كسري 28 ميلياردي تا تخصيص 97 درصد يا كسري 42 ميلياردي تا تخصيص 100 درصد اعتبارات هزينه اي استان كرمان جبران و پرداخت و مشكلات دستگاه هاي اجرايي حل شود.
فدائي به نشست با معاونت سازمان برنامه و بودجه كشور طي هفته جاري با حضور نمايندگان استان كرمان اشاره كرد و گفت: به طور مفصل در زمينه مازاد درآمد استان بحث شد.
وي ادامه داد: در اين نشست مطرح شد زماني در استان درآمد كسب مي شود بايد بخشي از منابعي كه خود استان ايجاد كرده برگشت داده شود.
3029

سرخط اخبار استان‌ها