جنگنده هاي رژيم صهيونيستي حريم هوايي لبنان را نقض كردند

بيروت - ايرنا- جنگنده هاي متجاوز رژيم صهيونيستي روز چهارشنبه حريم هوايي لبنان را در دو نوبت نقض كردند.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري لبنان، در جريان يكي از اين تجاوزها، اين جنگنده ها با ناديده گرفتن حاكميت ملي و نقض حريم هوايي لبنان، وارد حريم هوايي منطقه مرجعيون در جنوب غرب اين كشور شدند.
در مورد دوم نيز جنگنده هاي رژيم صهيونيستي امروز به صورت تجاوزكارانه وارد حريم هوايي منطقه نبطيه و اقليم التفاح شدند و اقدام به پرتاب بالون هاي حرارتي سفيد كردند.
رژيم صهيونيستي تقريبا همه روزه و به صورت دايمي حاكميت لبنان را در آبهاي اين كشور و حريم هوايي نقض مي كند.
روز گذشته نيز قايق هاي اين رژيم وارد حريم آبي لبنان شده و پس از گشت زني تا عمق 700 متر از آن خارج شدند.
لبنان همواره و به صورت مرتب ورود اين قايق ها و تجاوزهاي هوايي رژيم صهيونيستي را به نيروهاي موقت سازمان ملل متحد در اين كشور (يونيفل) اعلام مي كند.
اكنون براساس اعلام بسياري از شخصيت هاي لبناني مقابله با تجاوزهاي مستمر اين رژيم به آبهاي لبنان و حل اختلافات مرزي با اين رژيم مستلزم افزايش قدرت نظامي لبنان و برخورداري اين كشور از تسليحات مدرن مانند سامانه هاي پدافندي است و روش هاي سياسي و ديپلماتيك مورد تاكيد غرب و امريكا نمي تواند مشكل اين كشور را حل كند.
امريكا همواره مخالف واگذاري سلاح به لبنان است اما در مقاطعي اقدام به ارايه كمك هاي سمبليك نظامي مانند سلاح هاي سبك به اين كشور مي كند.
همچنين از ديدگاه بسياري از شخصيت هاي لبناني در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، رژيم صهيونيستي فقط زبان زور را مي شناسد و اگر اين روش ها در سال هاي اخير و مقاومت لبنان نبود، جنوب لبنان در اختيار تل آويو بود.
شبد*1436*9122

سرخط اخبار جهان