روسيه اميدوار به رئيس جمهور شدن فردي صلح طلب در اوكراين

مسكو - ايرنا - تنش هاي روسيه و اوكراين در يك سال گذشته افزايش چشم گيري داشته است با اين حال روس ها اميدوارند فروردين ماه فردي در كي يف قدرت را در دست بگيرد كه گفت وگو براي رسيدن به صلح با مسكو را در دستور كار خود قرار دهد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، اين پيامي بود كه دميتري پسكوف سخنگوي رئيس جمهوري روسيه در آخرين روزهاي سال 97 از طريق تلويزيون دولتي روسيه اعلام كرد.
وي كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: بهترين حالت براي روسيه اين خواهد بود كه فردي در كي يف به قدرت برسد كه توان خود را بر ايجاد مناقشه با روسيه متركز نكند بلكه براي برقراري صلح و روابط دوستانه با همه كشورها از جمله روسيه تلاش كند.
وي ادامه داد: براي كرملين بهتر خواهد بود كه در اوكراين شخصي به مقام رئيس جمهوري برسد كه به درستي به واقعيت هاي موجود در جهان اشراف داشته باشد.
پسكوف افزود: اميدوارم رئيس جمهور آينده اوكراين از عقلانيت پيروي كند نه اينكه فردي جنگ طلب باشد.
سخنگوي رئيس جمهوري روسيه تصريح كرد: تنش ها در روابط مسكو و كي يف در چند سال اخير نشان داده است تا زماني كه پترو پروشنكو بر مسند قدرت در اوكراين باشد روابط اين كشور با روسيه بهبود نخواهد يافت.
روابط روسيه و اوكراين از سال 2014 با روي كار آمدن حكومتي طرفدار غرب در كيف تيره شد.
اختلافات روسيه و اوكراين كه با يكديگر پيوندهاي تاريخي و مذهبي بي پاياني دارند از سال 2014 و پس از وقوع تغييرات در اوكراين كه كي يف از آن به عنوان «انقلاب» و روس ها «كودتا» ياد مي كنند، آغاز شده است.
مردم شرق اوكراين و شبه جزيره كريمه پس از اين اتفاق، دست به مخالفت با دولت مركزي در كي يف زدند.
با توجه به حضور نظامي روسيه در كريمه، روسيه امنيت برگزاري همه پرسي در شبه جزيره كريمه را فراهم كرد و مردم اين منطقه كه اكثر آنان را روس زبانان متمايل به مسكو تشكيل مي دادند راي به استقلال از اوكراين و سپس درخواست پيوستن به روسيه دادند كه با موافقت پوتين جنبه اجرايي پيدا كرد.
از آن تاريخ به اين طرف، آمريكا و غرب انواع تحريم هاي اقتصادي را عليه روسيه و شخصيت ها و شركت هايي كه در كريمه فعاليت مي كنند وضع كردند تا شايد روسيه از كريمه پا عقب بگذارد.
اوكراين هم از جامعه جهاني خواسته است ضمن نپذيرفتن كريمه به عنوان جزئي از خاك روسيه، اين كشور را اشغالگر بخوانند و به روسيه براي بازپس دادن اين منطقه به اوكراين فشار بياورند.
مقابله با روسيه هم اكنون به اصلي ترين شعار پترو پروشنكو رئيس جمهور فعلي اوكراين تبديل شده است كه براي يك دوره ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري شده است.
انتخابات رياست جمهوري اوكراين روز 31 ماه مارس (11 فروردين ماه) برگزار مي شود.
اروپام*391*1346**

سرخط اخبار جهان