متخلفان در آستانه سال جدید ١٠٣ میلیارد ریال جریمه شدند

تهران-ایرنا- سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی از جریمه 103 میلیارد ریالی متخلفان در 21 روز نخست اجرای طرح نظارت نوروز 98 خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید یاسر رایگانی روز چهارشنبه افزود: در این مدت، تعداد 2 هزار و 671 تیم گشت مشترك با مراجعه به محل های احتمالی وقوع تخلف، به بررسی ارائه كالا و خدمات در بازار پرداختند و حاصل برگزاری این گشت ها، انجام 11 هزار و 385 مورد بازرسی بود.
وی اظهارداشت: در این بازرسی ها، چهارهزار و 920 واحد دارای تخلف بودند و متخلفان سه هزار و 485 پرونده با حكم تعزیرات حكومتی به مبلغ 103 میلیارد ریال جریمه شدند.
سخنگوی تعزیرات خاطرنشان كرد: با توجه به رویكرد پیشگیرانه سازمان در اجرای این طرح، 2هزار و 703 واحد صنفی دارای تخلف با دریافت تذكر به اصلاح امورتخلف پرداختند و سه هزار و 762 واحد صنفی نیز از كسبه منصف بودند كه تخلفی نداشتند.
به گزارش ایرنا، طرح نظارت نوروزی تعزیرات از هفتم اسفند آغاز شد و تا ١6 فروردین ٩٨ ادامه دارد.
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از طریق سامانه ١٣5 تعزیرات حكومتی یا ١٢4 سازمان صنعت معدن تجارت جهت بررسی بازرسان و پیگیری گشت های مشترك تعزیرات اطلاع دهند.
اجتمام*٣٢٢٩**1417*2025