استاندار البرز با كودكان بي سرپرست و بد سرپرست بهزيستي ديداركرد

كرج - ايرنا - استاندار البرز با حضور در محل نگهداري كودكان بي سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزيستي البرز در آستانه سال نو با آنها ديدار و گفت وگو كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع استانداري البرز، عزيز اله شهبازي در اين ديدار با اشاره به اينكه سه مركز دولتي و 19 مركز خصوصي نگهداري از اين كودكان در البرز وجود دارد، افزود: فضاي اين مراكز نيز مانند خانه هاي معمولي طراحي شده است.
وي ادامه داد: اين كودكان در زمينه هاي مختلف علمي، فرهنگي، ورزشي، مهارت هاي زندگي و... آموزش مي بينند.
شهبازي گفت: اداره اين مراكز با عشق و علاقه خاصي صورت مي گيرد و مسئولان، مانند پدر و مادر حقيقي با كودكان رفتار مي كنند.
وي افزود: به طور قطع مردم نوع دوستي ايراني با عواطف و احساسات خاص خود در اين روزهاي پاياني سال مهر و محبتشان را بين اين كودكان تقسيم مي كنند.
استاندار البرز اضافه كرد: امروز انرژي خوبي از اين ديدار دريافت كردم و از خداوند مي خواهم ياريم كند براي اين گونه افراد بستري را فراهم كنيم كه در آينده براي خود و جامعه مفيد واقع شوند.
6156/ 6155

سرخط اخبار استان‌ها