ایرانیان اجازه نمی دهند دیگران درباره سرنوشت آنها تصمیم بگیرند

تهران - ایرنا - وزیر امورخارجه در توییتی به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت نوشت: ایرانیان هرگز اجازه نمی‌دهند كه دیگران درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در حساب كاربری خود در توئیتر نوشت: این نخستین بار نیست كه ایران برای استفاده از حق تعیین سرنوشت خود هدف قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان كرد: 68 سال پیش در چنین روزی مجلس با هدایت مصدق كه به صورت دمكراتیك انتخاب شده بود صنعت نفت ما را ملی كرد كه پس از آن ( علیه او ) كودتا شد.
ظریف در ادامه نوشت: ایرانیان هرگز اجازه نمی‌دهند كه دیگران درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند.
آذرماه سال 1329 پنج نفر از اعضای كمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح كردند كه این پیشنهاد در تاریخ 17 اسفند به تصویب كمیسیون نفت و در تاریخ 24 اسفند به تصویب مجلس شورای ملی و در 29 اسفند ماه 1329 خورشیدی به تصویب مجلس سنا رسید، بدین ترتیب صنعت نفت در ایران ملی شد.
این روز در تقویم رسمی كشور به عنوان روز ملی شن صنعت نفت نامگذاری شده و تعطیل است.
سیام**1058**1553