حريفان كشتي گيران ايران مشخص شدند

تهران- ايرنا- قرعه كشي هفت وزن مسابقات كشتي فرنگي زير ٢٣ سال قهرماني آسيا برگزار شد.

به گزارش ايرنا از فدراسيون كشتي، قرعه كشي هفت وزن مسابقات كشتي فرنگي زير ٢٣ سال قهرماني آسيا برگزار شد و كشتي گيران كشورمان حريفان خود را شناختند.
در وزن ٦٠ كيلوگرم نماينده ايران مهدي حسن نژاد خواهد بود كه در دور نخست بايد با حريفي از هند كشتي بگيرد. در اين وزن ٥ كشتي گير حضور دارند.
در وزن ٦٧ كيلوگرم محمد الياسي بايد با حريفي از قزاقستان كشتي بگيرد. در اين وزن ٥ كشتي گير حضور دارند.
در وزن ٧٢ كيلوگرم، ٦ كشتي گير حضور دارند و در دو گروه سه نفري قرعه كشي شدند. امين كاوياني نژاد در دور نخست با نماينده قرقيزستان كشتي مي گيرد.
در وزن ٧٧ كيلوگرم محمدرضا گرايي با نماينده مغولستان كشتي خواهد گرفت. در اين وزن ٥ كشتي گير حضور دارند.
در وزن ٨٢ كيلوگرم مهدي ابراهيمي در دور نخست با حريفي از مغولستان كشتي خواهد گرفت. در اين وزن ٥ كشتي گير حضور دارد.
در وزن ٩٧ كيلوگرم ٤كشتي گير حضور دارند و حسن آريايي نژاد در دور اول با حريفي از قزاقستان كشتي مي گيرد.
در وزن ١٣٠ كيلوگرم ٥ كشتي گير حضور دارند و علي اكبر يوسفي نماينده ايران بايد با كشتي گير قرقيزستان سرشاخ شود.
مسابقات به صورت دوره اي خواهد بود و نمايندگان كشورمان بايد با تمامي حريفان وزن خود كشتي بگيرند.
مسابقات كشتي فرنگي زير ٢٣ سال آسيا اول و دوم فروردين ماه در اولان باتور مغولستان برگزار مي شود.
ورزشي**9463**1067**

سرخط اخبار ورزش