ستاد اسكان فرهنگيان فارس 25 هزار و 895 مسافر را پذيرش كرد

شيراز- ايرنا- دبير ستاد اسكان مهمانان نوروزي آموزش و پرورش فارس اعلام كرد: اين ستاد از زمان فعاليت خود 27 اسفند 97 تا امروز(29 اسفند 97) اقدام به پذيرش و اسكان 25 هزار و 895 مسافر كرده است.

اداره اطلاع رساني وروابط عمومي آموزش وپرورش فارس چهارشنبه درمطلب ارسالي به ايرنا از قول محمد ظاهر مزارعي افزود: از مجموع پذيرش شدگان در ستادهاي اسكان نوروزي آموزش و پرورش در سراسر فارس، تعداد22 هزارو 701 نفر فرهنگي و 3 هزارو 194 نفر نيز غير فرهنگي بوده اند.
وي حفظ شان وحرمت مهمانان نوروزي وخصوصا خانواده هاي فرهنگيان را اولويت اول آموزش و پرورش فارس دانست و گفت: از 27 اسفند 97 تاكنون 20 هزارو 960 نفردر قالب 5822 خانواده ، خواستار اقامت درمدارس واماكن متعلق به آموزش وپرورش فارس بوده اند.
دبير ستاد اسكان مهمانان نوروزي آموزش وپرورش فارس گفت: تا صبح چهارشنبه 29 اسفند ماه 62 هزار و هشتصد و هشتاد نفر روز درمدارس واماكن متعلق به آموزش وپرورش فارس پذيرش و اسكان داده شده اند.
حميدرضا شعباني مسئول اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش فارس به ايرنا گفت: نفر روز ميزان ماندگاري مسافر در محل اسكان است و با نفر فرق دارد.
وي ادامه داد: به اين معنا كه وقتي يك نفر در ستاد اسكان ما پذيرش مي شود براي يك شب يا روزنمي ماند بلكه معمولا چند شب يا روز مي ماند لذا تعداد نفرات پذيرش شده ضرب در تعداد روز و شب هايي كه قرار است در مدارس اين ستاد اسكان پيدا كند مي شود كه حاصل را نفر روز يا نفر شب مي گوييم.
اسكان مهمانان نوروزي تا پايان تعطيلات نوروز 98 در مدارس واماكن اقامتي وابسته به آموزش وپرورش فارس ادامه خواهد داشت.
7379/ 1876

سرخط اخبار استان‌ها