تغییر نام پایتخت قزاقستان نخستین قدم جانشین نظربایف

مسكو - ایرنا - كفیل مقام رئیس جمهوری قزاقستان در نخستین قدم برای جانشینی احتمالی به جای رئیس جمهور پیشین، پیشنهاد داده است كه نام آستانه پایتخت كشورش به «نورسلطان» تغییر كند.

به گزارش ایرنا، قاسم ژومارت توكایف امروز چهارشنبه در مراسم ادای سوگند به عنوان كفیل ریاست جمهوری این پیشنهاد را مطرح كرد و گفت كه این كار به نوعی تشكر از خدمات نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین است.
كفیل رئیس جمهوری قزاقستان همچنین پیشنهاد داده است كه نام خیابان های مركزی شهرهای قزاقستان نیز به نام نورسلطان نظربایف تغییر كنند.
توكایف گفت: ما باید نام او را (نظربایف) را ابدی كنیم، ضروری می دانم كه نام نورسلطان ابیشویچ نظربایف سیاستمدار كبیر معاصر و نخستین رئیس جمهوری قزاقستان ابدی شود.
توكایف همچنین پیشنهاد كرد تندیسی در پایتخت قزاقستان برای نظربایف ساخته شود و عنوان قهرمان ملی به رئیس جمهوری پیشین اعطا شود.
نور سلطان نظربایف 79 ساله رئیس جمهوری قزاقستان پس از حدود 30 سال در دست داشتن قدرت، روز سه شنبه در اظهاراتی تلویزیونی استعفای خود را از این سمت اعلام كرد.
وی در عین حال سمت‌ رئیس شورای امنیت ملی و رهبری حزب حاكم را همچنان در اختیار خواهد داشت.
دوران ریاست جمهوری نظربایف سال آینده در همین روزها پایان می یافت بنابراین انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری در این كشور سال آینده برگزار شود.
آستانه دومین شهر بزرگ قزاقستان كه یك میلیون و 742 هزار نفر جمعیت دارد از سال 1997 به جای آلماتی به عنوان پایتخت تعیین شد.
اروپام*391*1346**

سرخط اخبار جهان