۲۹ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۳۵
کد خبر: 83249750
T T
۰ نفر
بخشنامه مزد 98 ابلاغ شد

تهران- ایرنا- «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون ، كار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی كار، بخشنامه حداقل مزد سال 1398 رابه واحدهای مشمول قانون كار ابلاغ كرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، شورای عالی كار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، كارفرمایان و كارگران) در جلسه 27 اسفند ماه پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1398، در اجرای ماده (41) قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وكارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

1- از اول سال 1398حداقل مزد روزانه با نرخ یكسان برای همه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 505 هزار و 627 ریال (پانصد و پنج هزار و ششصد و بیست و هفت ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال 1398 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 13 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 87 هزار و 49 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1397 افزایش می یابد.
بر این اساس با اعمال افزایش این بند مزد شغل كارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر كارگران نباید از مبلغ 505 هزار و 627 ریال كمتر شود.

2- به كارگرانی كه در سال 1398 دارای یك سال سابقه كار شده یا یك سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 23 هزار و 333 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد؛ به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال 1397، میزان مقرر در این بند یا تبصره یك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی كار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی كارگران و در نتیجه رضایتمندی كارگران با سابقه، از ابتدای سال 1398 همه كارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه دارای یك سال سابقه كار شده و یا یك سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اینكه حق سنوات یا مزایای پایان كار خود را تسویه حساب كرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه شورای عالی كار و در جهت افزایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1398 كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یك میلیون و 900 هزار ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت می شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یك بند (2) در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1398 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام كنند.
اقتصام*2025

سرخط اخبار اقتصاد