زمينه سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي لامرد وجود دارد

شيراز- ايرنا- مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي لامرد گفت: اين منطقه از پتانسيل زيادي براي توسعه برخوردار است، بگونه اي كه در پرتوهمكاري و تعامل ، زمينه سرمايه گذاري هاي خرد و كلان از دو ميليارد تا بيش از هزار ميليارد تومان وجود دارد.

به گزارش دريافتي ايرنا از روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي لامرد، فريدون فدايي دولت سه شنبه شب در شوراي اداري شهرستان لامرد افزود: اميدواريم در سال آينده بتوانيم زمينه اشتغال و بكار گيري جوانان را فراهم كنيم.
وي اضافه كرد:هر چند خدمات و فعاليت هاي زيادي در اين كانون مهم اقتصادي انحام پذيرفته اما ضروري است با بررسي ابعاد مختلف ضمن ارزيابي فرايند فعاليت و آسيب شناسي، زمينه لازم براي تسريع در عمليات تكميل زير ساخت ها و همچنين استقرار صنايع و تسهيل مشاركت سرمايه گذاران به خصوص درشهرستان هاي لامرد و مهر را فراهم كنيم.
فدايي دولت خواستار تعامل با مراكز آموزش عالي و دانشگاه ها براي ايجاد توازن بين خروجي دانش آموختگان با جذب در اين كانون هاي اقتصادي و نيز حجم سرمايه گذاري ها شد.
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي لامرد با استقبال از دريافت ديدگاه هاي مختلف براي بهبود روند امور در منطقه متبوعش گفت: نقد سازنده و منصفانه با برخي شبهه افكني ها و ايجاد خلل در پي ريزي كانون مهم صنعتي كشور كه مايه اميد مردم است، متقاوت است.
تلاش براي ترغيب سرمايه گذاران از طريق ايجاد تسهيلات در امر واگذاري زمين، تعامل با صندوق توسعه ملي و ديگر مراكز سرمايه گذاري، همگرايي با دستگاه هاي اجرايي و در اولويت قرار دادن مولفه هاي اقتصاد مقاومتي از جمله برنامه هايي بود كه اين مدير براي ارتقاي جايگاه منطقه ويژه اقتصادي لامرد برشمرد.
در اين نشست سيد محسن علوي نماينده مردم لامرد و مهر خواستار استفاده بيشتر از توانمندي نيروهاي بومي و تمهيد شرايط تسريع در رفع چالش هاي فراروي اين مركز صنعتي شد.
منطقه ويژه اقتصادي لامرد در جنوب استان فارس و در شهرستان لامرد است.
بر اساس مصوبه 1389/7/4 مجلس شوراي اسلامي، ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي بر لامرد به تصويب رسيد و در 1390/6/22 توسط هيئت دولت تاييد و ابلاغ شد.
مساحت آن نزديك به 8500 هكتار است.
1876

سرخط اخبار استان‌ها