شش نیروی امنیتی پاكستان در بلوچستان كشته شدند

اسلام آباد - ایرنا - رسانه ھای پاكستان روز چھارشنبه گزارش دادند: مھاجمان ناشناس با حمله به یك پُست ایست بازرسی در شھر 'زیارت' ایالت بلوچستان شش نفر از نیروھای امنیتی پاكستان را كشتند.

به گزارش ایرنا، منابع خبری پاكستان به نقل از 'قدیر بخش پیركانی' معاون شھربانی شھر زیارت اعلام كردند: تروریست ھا نیروھای امنیتی مستقر در ایست بازرسی را به رگبار بستند.
وی افزود: مھاجمان پس از ارتكاب جنایت از محل حادثه متواری شدند و تیم ھای امدادی نیز با حضور در محل، اجساد قربانیان را به مركز پزشك قانونی منتقل كردند.
برخی از منابع خبری اعلام كردند: گروه تروریستی تحریك طالبان موسوم به 'تی تی پی' مسئولیت حمله به نیروھای پاكستانی در ایالت بلوچستان را برعھده گرفته است.
آساق*274**1663**

سرخط اخبار جهان