وزیر خارجه پرتغال: اگر جنک تمدنها در بگیرد، غرب بازنده اصلی خواهد بود # مادرید، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 خارجی.سیاسی.اسلام.تمدنها.پرتغال. وزیر امور خارجه پرتغال هشدار داد اگر جنک تمدنها میان اسلام و غرب در بگیرد، غرب بازنده اصلی آن خواهد بود. "فریتاش دو آمارال" در گفت وگو با روزنامه پرشمارگان "پوبلیکو" چاپ لیسبون پایتخت پرتغال افزود:" از نظر مسلمانان، غرب تنها مقصر و یا حداقل، اصلی ترین مقصر وضعیت کنونی درگیریها در جهان است. به نظر من هم، غرب بی تقصیر نیست". وی درباره مقصر بودن غرب توضیح داد: "مسلمانان بر این عقیده اند که در بحران کنونی، غرب از تعرض علیه آنان دست بر نمی دارد. به عنوان مثال، آنان به جنگهای صلیبی نگاه می کنند که از نظرشان، انگار همین دیروز روی داد، استعمارگری غرب را می بینند که برای بسیاری در قرن 20 به پایان رسید، جنگهای آزادیبخش را در تاریخ خود ثبت کرده اند که خشونت آمیزترین آن، جنک مردم الجزایر با فرانسه بود." وزیر خارجه پرتغال افزود: به چنین فهرستی، باید موضعگیری غرب در بحران اسراییل - اعراب بر سر مساله فلسطین (به نفع اسراییل )، دخالت نظامی در عراق و اکنون مساله کاریکاتورها را هم افزود. وزیر خارجه پرتغال گفت: در میان تمامی مسائل یادشده، مسلم است که ظهور تروریسم القاعده و واکنش سریع برای از بین بردن رژیم طالبان در افغانستان رخ داد و پس از آن، بلافاصله جنک عراق در چارچوب مبارزه علیه تروریسم آغاز شد اما مسلمانان معتقدند که سیاست مبارزه با تروریسم در واقع حمله غرب علیه مسلمانان بوده است. آمارال خاطرنشان کرد که این احساس مسلمانان نسبت به غرب با انتشار کاریکاتورهای موهن علیه حضرت محمد(ص ) ازسوی نشریات اروپایی تقویت شده است.
آمارال پذیرفت که انتشار کاریکاتورها از سوی مطبوعات غربی، توهین به مسلمانان بوده و در این زمینه از عذرخواهی روزنامه دانمارکی اظهار خرسندی کرد. وی در مخالفت باانتشار کاریکاتورها اظهارداشت: "من همواره از آزادی بیان دفاع کرده ام ... اما معتقدم این آزادی همچون دیگر آزادیها باید دارای یک محدودیت قانونی باشد و باید با نیت مثبت و به شکلی مسئولانه از این آزادی بهره گرفت." آمارال با توجه به افزایش روزافزون تنشها میان غرب و اسلام، این پرسش را مطرح ساخت که "آیابهتر است دراین برخوردها شرکت کنیم و آن را شعله ورتر سازیم یااینکه به خاموش کردن این آتش کمک کرده و از همه امکانات برای انجام گفت وگو استفاده کنیم ؟" وی خود پاسخ داد:"من به عنوان وزیر خارجه یک کشور اروپایی، راه دوم را انتخاب می کنم تا بهتر بتوانیم برای استقرار صلح و امنیت بین المللی گام برداریم." وزیر خارجه پرتغال تصریح کرد:"من معتقدم غرب در بروز وضعیت کنونی مقصر است. ما از نظر نظامی، قویتر و از لحاظ سرمایه، غنی تر هستیم اما اگر روند کنونی به جنک تمدنها ختم شود، ما در مقایسه با آنها (مسلمانان ) بازنده اصلی خواهیم بود." آمارال به همین دلیل تاکید کرد که غربیها باید در رفتار خود تجدیدنظر کرده و اولین گامهای صلحجویانه را بردارند. وی گفت: "گفت وگوی بین اسلام و غرب تنها با نشستهای سیاسی دولتها و تلاشهای دیپلماتیک - هرچند هم که لازم باشد - کافی نیست، بلکه باید فراتر از این برویم، عمیقتر بیندیشیم و شهروندان دو سوی مدیترانه را از طریق گفت وگو بهم نزدیک کنیم تا بهتر یکدیگر را بشناسند و با هم روابط برادرانه ای برقرار کنند." وزیر خارجه پرتغال گفت که در این راستا، برگزاری ملاقات و دیدارهای استادان دانشگاهها و دانشمندان، مورخان، صاحبان سرمایه و سندیکا، بازرگانان و جوانان و گسترش روابط گردشگری میان دو سوی مدیترانه بسیار موثر خواهد بود. آمارال افزود: شاید در این زمینه، برگزاری مسابقه فوتبال میان غرب و مسلمانان که یکی از ورزشهای مورد علاقه مردم جهان است نیز ایده خوبی باشد.
وی گفت: "من درجست وجوی راهی برای پرهیز از بروز درگیری، مدافع برقراری یک گفت وگوی علنی و بردبار از سوی کشورهای غربی با اسلامی هستم و امیدوارم این صدای من را کسانی که نیتی خوب دارند، بشنوند." اروپام 350/1439/شبس/1770

سرخط اخبار جهان