جهاد كشاورزي البرز در زمينه توسعه اشتغال موفق به دريافت لوح سپاس شد

كرج - ايرنا - رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز گفت كه اين سازمان به دليل توسعه اشتغال و كارآفريني از سوي استاندار البرز لوح سپاس دريافت كرد.

سيد مجيد موسوي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: سازمان جهاد كشاورزي استان البرز براي اجراي سياست هاي دولت در زمينه توسعه اشتغال و كارآفريني در سال 97 كه به نام « حمايت از كالاي ايراني » مزين شده جزو دستگاه هاي اجرايي برتر استان شناخته شده است.
وي اظهار داشت: به پاس اين خدمات، در مراسمي لوح سپاس توسط استاندار البرز به اين سازمان اهدا شد.
موسوي به ارايه خدمات و عملكرد اين سازمان در زمينه اشتغال اشاره كرد و گفت: به همين منظور تسهيلات كم بهره به توليدكنندگان و سرمايه گذاران بخش كشاورزي پرداخت شده است.
موسوي اعلام كرد كه 324 طرح متقاضي تسهيلات اشتغال روستايي وعشايري و فراگير به مبلغ 2 هزار و 449 ميليارد ريال پس از اخذ مصوبه كارگروه اشتغال استان به بانك هاي عامل ( سه بانك ) معرفي شدند.
وي اظهار داشت: تسهيلات طرح‌هاي توليدي اشتغالزا در قالب تسهيلات اشتغال پايدار روستايي و عشايري براي ايجاد و توسعه و تكميل طرح هاي فعاليت هاي گلخانه اي، پرورش قارچ، گياهان دارويي، پرورش دام و طيور، شيلات وآبزيان، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و... با سود 6 درصد به متقاضيان پرداخت شده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي البرز در خصوص وضعيت طرح هاي معرفي شده به بانك هاي عامل گفت: 152 طرح در بانك هاي عامل استان به مبلغ 918.2 ميليارد ريال و با پيش بيني ايجاد اشتغال 1341 نفر منعقد شده است.
موسوي افزود: همچنين 146 طرح تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري در مجموع به مبلغ 729.8 ميليارد ريال با پيش بيني ايجاد اشتغال براي يك هزار و 35 نفر توسط بانك هاي عامل كشاورزي، پست بانك، بانك توسعه تعاون و صندوق كارآفريني اميد پرداخت شده است.
وي اضافه كرد: مابقي طرح هايي كه پرونده تسهيلاتي آن ها در بانك هاي عامل تكميل شده پس از تخصيص جديد در فرايند پرداخت قرار خواهد گرفت.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز گفت: تسهيلات مكانيزاسيون نيز با نرخ سود 15 درصد به بهره برداران به منظور خريد انواع ماشين آلات و ادوات كشاورزي و دامپروري، در راستاي افزايش ضريب مكانيزاسيون، پرداخت مي شود.
وي ادامه داد: در سال 1397 تعداد 77 مورد به مبلغ 320 هزار و 950 ميليون ريال تسهيلات مكانيزاسيون به بانك معرفي شد كه تعداد 33 مورد به مبلغ 23 هزار و 562 ميليون ريال پرداخت شده است.
موسوي گفت: تسهيلاتي از محل صندوق توسعه ملي با نرخ سود 14 الي 16 درصد در قالب تسهيلات سرمايه اي و سرمايه در گردش به بخش صنايع تبديلي و تكميلي ، آب و كشاورزي پرداخت مي شود.
وي افزود: مبلغ 898 ميليارد ريال تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در سال 1397 پرداخت شد در حاليكه در اين مدت 143 مورد به مبلغ يك هزارو 298 هزار و 315 ميليون ريال تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي به بانك كشاورزي معرفي شده بود.
موسوي تصريح كرد: تسهيلات اشتغال پايداري روستايي با نرخ سود هشت درصد با عامليت بانك هاي سينا و پارسيان به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي از محل اعتبارات در اختيار اداره كل امور روستاي و شوراهاي استانداري در قالب تسهيلات سرمايه اي به بهره برداران بخش كشاورزي با حدالاقل اعتبار يك هزار ميليون ريال و حداكثر اعتبار 20 هزار ميليون ريال پرداخت مي شود.
وي گفت: تا كنون مبلغ 129 هزار و 748 ميليون ريال تسهيلات از محل اعتبار سال96 به بهره برداران بخش كشاورزي پرداخت شد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان البرز افزود: همچنين در سال 1397 تعداد 64 طرح به مبلغ 453 ميليون و 578 ميليون ريال به مديركل امور روستايي و شهرهاي استان جهت معرفي به بانك سينا و پارسيان انجام گرفته است.
وي در خصوص تسهيلات مشاغل خانگي با نرخ سود چهار درصد، بيان داشت: اين تسهيلات به دارندگان مجوز فعاليت مشاغل خانگي در بخش كشاورزي پرداخت مي شود كه در سال 1397 تعداد 129 طرح جهت دريافت تسهيلات به اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي جهت معرفي به بانك انجام گرفت.
وي گفت: از اين تعداد طرح 76 فقره به مبلغ 13 هزار و 550 ميليون ريال جذب و الباقي در حال پيگيري جهت دريافت تسهيلات مي باشند.
موسوي افزود: تسهيلات اقتصاد مقاومتي با نرخ سود 18 درصد با عامليت تمام بانك ها در قالب تسهيلات سرمايه اي و سرمايه در گردش به بهره برداران بخش كشاورزي پرداخت مي شود.
وي بيان داشت: در سال 1397 تعداد 91 طرح در سامانه بهين ياب ثبت نام كردند كه از اين تعداد 80 طرح به مبلغ 159 هزار و 628 ميليون ريال از اين محل به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شد.
وي گفت: استمرار تخصيص و پرداخت تسهيلات، بويژه از محل اشتغال پايدار روستايي و عشايري و كم بهره مي تواند زمينه ساز كمك به رونق و استمرار بيشتر توليد و ايجاد و تثبيت اشتغال در بخش كشاورزي را بصورت فصلي و دائمي مهيا كند.
در سال 1397 در سامانه رصد اشتغال تعداد 2021 نفر ثبت شده است.
6156/ 6155

سرخط اخبار استان‌ها