مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات شهرستان البرز آغاز شد

قزوین - ایرنا - مبارزه با علف های هرز در سطح مزارع غلات (گندم و جو) مزارع شهرستان البرز آغاز شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل روابط عمومی سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین، مبارزه با علف های هرز گندم و جو از اواخر اسفند ماه آغاز و تا اواخر فروردین ماه ادامه خواهد یافت.
عدم مبارزه با علف های هرز خسارت بین 30 تا 50 درصدی به مزارع وارد می كند و می تواند افت كمی و كیفی محصول را در پایان فصل برداشت به همراه داشته باشد.
در این خبر همچنین آمده است: كشاورزان باید حین مبارزه با علف های هرز به مرحله رشد گیاه و علف هرز توجه داشته باشند و با هماهنگی و مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی از سموم مناسب و موثر متناسب با نوع علفهای هرز استفاده كنند.
در سال زراعی جاری هشت هزار و 520 هكتار از اراضی زراعی این شهرستان به كشت گندم آبی و دیم و یك هزار و 526 هكتار به كشت جو آبی اختصاص پیدا كرده است.
3013