یك قلاده پلنگ ایرانی در منطقه عباس آباد نائین مشاهده شد

اصفهان - ایرنا - محیط بانان منطقه حفاظت شده عباس آباد نائین موفق به مشاهده و شناسایی یك قلاده پلنگ ایرانی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نائین روز سه شنبه به ایرنا گفت: یك قلاده پلنگ به تازگی با استفاده از دوربین های تله ای در منطقه حفاظت شده عباس آباد مشاهده و كار شناسایی آن انجام شد.
علیرضا رضایی افزود: پناهگاه عباس آباد نائین محل زندگی شماری از گونه های كمیاب حیات وحش ایران از قبیل یوزآسیایی و پلنگ ایرانی است.
وی گفت: دوربین های تله ای در زیستگاه گونه های نادر و كمیاب جانوری در منطقه حفاظت شده عباس آباد نائین كه به صورت دوره ای نصب می شود، تصاویر متعددی از گونه در معرض انقراض پلنگ ایرانی را در مراحل مختلف به ثبت رسانده است.
پلنگ ایرانی یكی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ است كه بومی غرب آسیا محسوب می شود و در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست نائین افزود: درمنطقه حفاظت شده عباس آباد 130 گونه جانوری از جمله قوچ، میش، جبیر، روباه و گربه شنی زندگی می كنند.
وی با بیان اینكه منطقه عباس آباد با وسعت 305 هزار هكتار در شرق استان اصفهان واقع شده افزود: تاكنون در این منطقه چند قلاده یوز پلنگ ایرانی دیده شده و اقداماتی برای حفظ این گونه نادر انجام شده است.
رضایی استفاده از دوربین تله ‌ای برای رویت و حفاظت از حیوانات كمیاب منطقه بخصوص پلنگ و یوز پلنگ ایرانی را از اقدامات حفاظت محیط زیست در این منطقه عنوان كرد و افزود: علاوه بر این احداث پناهگاه حیات وحش، ساخت و جانمایی 2 واحد جان پناه در منطقه، توزیع 25 تن علوفه در مناطق مختلف حفاظت شده، انجام امور فرهنگی به صورت آموزش پیوسته به مدارس، دامداران و معدن داران در خصوص حفظ از محیط زیست از فعالیت‌های انجام گرفته در این منطقه است.
منطقه عباس آباد پوشیده از گیاهان استپی با بیش از 153 گونه گیاهی از جمله درمنه، گز، تاغ و حدود 130 گونه جانوری پستاندار پرنده و خزنده از جمله، جبیر، كاراكال، گربه شنی، شاه روباه، هوبره، زاغ بور (پرنده اندمیك ایران)، بزمجه و ارانوس است.
عباس آباد در 190 كیلومتری مركز شهرستان نائین قراردارد.
/6022 / 7136