خروجي نهايي شاخص‌هاي ارزيابي بايد موجب رضايتمندي مردم باشد

تهران- ايرنا- معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور درباره شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها، تاكيد كرد: شاخص‌هاي ارزيابي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه خروجي نهايي آن براي مردم قابل درك و لمس باشد و ميزان رضايتمندي مردم را در اين حوزه نشان دهد.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، «علاءالدين رفيع زاده» روز دوشنبه در آيين تجليل از برگزيدگان جشنواره شهيد رجايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت‌هاي تابعه، با اشاره به وجود سه چالش در سه سطح ارزيابي عملكرد وزارتخانه‌ها در كشور، گفت: ارزيابي برنامه ريزي و بسته‌هاي اجرايي در سطح فعاليت‌هاي عمومي و و فعاليت‌هاي تخصصي يكي از چالش‌هاي پيش روي ارزيابي عملكرد‌ها است.
وي افزود: با تصويب و ابلاغ شوراي عالي اداري و هيات دولت و با توجه به برنامه جامع اصلاح نظام اداري، مقرر شده تا پايان سال 99 برنامه‌هاي اداري عملياتي مدون طراحي شود.
رفيع زاده به برنامه كاهش 12 درصدي نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: اين برنامه بر اساس تفاهم و پيشنهادات خود دستگاه‌هاي اجرايي نهايي مي شود.
وي توصيه كرد كه در حوزه تخصصي، برنامه‌هاي جامعي تدوين شود تا بتوان اين برنامه‌ها را به شاخص‌هاي قابل ارزيابي براي سال 98 تبديل كرد.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور شاخص‌هاي قابل ارزيابي را در سه سطح كلان وزارتخانه‌ها، سطح سازماني و سطح نيروي انساني تقسيم بندي كرد.
وي دومين چالش اين حوزه را تدوين شاخص‌هاي ارزيابي با خروجي مشخص نهايي دانست و افزود: شاخص‌هاي ارزيابي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه خروجي نهايي آن براي مردم قابل درك و لمس باشد و ميزان رضايتمندي مردم را در اين حوزه نشان دهد.
رفيع زاده نحوه ارزيابي شاخص‌ها را سومين چالش ارزيابي عملكردها عنوان كرد و گفت: بهتر است براي ارزيابي عملكرد از گروه هايي بيرون از مجموعه استفاده شود تا نتيجه اين ارزيابي‌ها مورد پذيرش اكثريت افراد قرار گيرد و به نگاه عمومي، نزديك باشد.
علمي**9207** 1055