كشاورزان گلستان با امكانات شخصي آب كشتزارها را خالي كنند

گرگان - ايرنا - معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي گلستان گفت: با توجه به بارش باران شديد در استان و نبود امكانات كافي، كشاورزان براي جلوگيري از خسارت با استفاده از تجهيزات شخصي، آب انباشته شده در كشتزارها را تخليه كنند.

محمدرضا عباسي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: ماندگاري آب بيش از 24 ساعت در كشتزارها، در مزرعه گندم به ازاي هر هكتار تا 20 درصد و كلزا به ازاي هر هكتار تا 30 درصد خسارت عملكرد وارد خواهد كرد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي گلستان افزود: در سال زراعي جاري 514 هزار هكتار از زمين هاي استان به زير كشت محصولات پاييزه از جمله گندم، كلزا، جو، سيب زميني، چغندر قند و حبوبات رفته كه حدود 300 هزار هكتار از اين زمين ها، نيازمند زهكشي است.
طبق گزارش مديركل مديريت بحران استانداري گلستان به ايرنا، ميزان بارندگي ثبت شده در ايستگاه باران سنجي استان تاكنون 60 ميليمتر بوده كه بيشتر آن در شهرستان هاي كردكوي و بندرگز است.
بر اساس داده هاي سازمان هواشناسي؛ اين سامانه سرد و بارشي از يكشنبه شب وارد استان شده كه پيامد آن بارندگي متناوب باران، رعد و برق، ريزش برف در نواحي كوهستاني، مه غليظ و ريزش تگرگ، وزش باد شديد، مواج شدن درياي خزر و كاهش 14 تا 16 درجه اي دما است.
طبق گزارش مديركل هواشناسي گلستان، اوج فعاليت اين سامانه امروز دوشنبه است كه يكي از تبعات فعاليت اين سامانه، وزش باد شديد با سرعت 110 كيلومتر در ساعت است كه مي تواند منجر به آسيب ديدن سازه هاي سبك و چادرهاي اقامتي مسافران نوروزي شود.
6204/3091

سرخط اخبار استان‌ها