خورنا: داستان نويسي؛ طرحي براي آشتي دانش آموزان با خلاقيت

اهواز - ايرنا - پايگاه خبري خورنا مطلبي با عنوان ' پيك نوروزي، طرحي براي آشتي دانش آموزان با خلاقيت' به قلم محمدرضا انصاري نيكو منتشر كرد.

در اين مطلب آمده است: برخي از كارشناسان و فرهنگيان بر اين باورند كه حذف پيك هاي نوروزي تبعاتي چون دلسردي دانش آموزان از تكاليف مدرسه را به دنبال دارد،تكاليفي كه هر روز با آن سر و كله مي زنند، نزديك به دو هفته به دست فراموشي سپرده مي شوند و معلم ها مجبور به مرورند كه اين امر نيز شرايط سختي را براي معلم ها رقم مي زند.
آموزش و پرورش در گذشته مي خواست در تعطيلات طولاني عيد نوروز فرصت يادگيري براي دانش آموزان ايجاد كند، غافل از اينكه عيد نوروز هر فرصتي در خود داشته باشد به طور قطع فرصتي براي تعمق بخشيدن به امر يادگيري نيست، پيك شادي نوروزي كه پاسخ دادن به آن و حل تمرين هايش در دو روزه آخر تعطيلات چقدر تعطيلات را در كام خانواده ها تلخ مي كرد.
بدون شك يك دانش آموز ابتدايي بايد كودكي كند، افراد در سنين مختلف در عوالم متفاوتي زندگي مي كنند اول بايد اين عوالم را شناخت و بعد بر اساس درجات و رشد هوشي يك برنامه ريزي علمي براي آن در نظر گرفت.
رشد تخيل در يك دانش آموز ابتدايي بدون شك بر رشد منطقي آن غلبه دارد،شايد به همين خاطر بود كه پيك هاي نوروزي هر سال از حجم آنها كاسته مي شد و از كشوري به استاني و شهرستاني و اكنون مي بينيم كه به كلي حذف شده است زيرا در ايام نوروز از دانش آموزان مي خواستيم كه به اجبار تنها يك فعاليت خشك درسي داشته باشند و صفحاتي را در عيد سياه كنند و در پايان تعطيلات به معلم خود ارايه دهند و اتفاق بهتر اين بود كه اين رفتار نادرست با رفتار جذابي جايگزين مي شد و آن نوشتن داستان و پرداختن به داستان است.
به طور قطع اين طرح و بسياري از طرح هايي كه مي توانند سبب ايجاد نوآوري و خلاقيت در دانش آموز شوند مورد اقبال والدين، دانش آموزان و فرهنگيان فقرا خواهند گرفت چون با استفاده از اين گونه طرح ها هست كه دانش آموز ابتدايي در اين سن مي تواند بر روي تخيلات خود مانور فراواني داشته باشد و به گونه اي هماهنگي بين آموزش و نيازهاي فكري دانش آموز در اين سن مي تواند استعداد آن را بسيار شكوفا بكند نه تكاليفي كه فقط به جهت رفع تكليف دانش آموز در روزهاي ابتدايي عيد و يا پاياني تعطيلات به كمك والدين خود حل كند.
بدون شك داستان نويسي به آموزش و پرورش نزديكتر است زيرا در سال هاي اخير و با بالا رفتن تعداد آزمون هاي پيش رو از انشا و داستان نويسي و حتي ادبيات دانش آموزي در حال فاصله گرفتن هستيم.اين ايده مي تواند مفيد باشد چرا كه هر چه بچه ها را در سنين دبستان تشويق به كتاب خواندن كنيم و شروع به نوشتن كنند باعث مي شود در آينده در هر دوي اين بخش مشكل نداشته باشند و اين فقط يكي از سه طرح داستان خواني، داستان نويسي و داستان گويي است كه مي تواند بسيار مثمر ثمر باشند.
داستان نويسي به عنوان شيوه جديدي مي تواند براي دانش آموز مفيد واقع شود چرا كه مي تواند تنوع جديدي براي او داشته باشد و اگر به صورت شفاف براي دانش آموز توضيح داده شود مي تواند جذابيت داشته باشد زيرا اين طرح خلاقيت و شكوفا كردن ذهن دانش آموز را به دنبال خود دارد بدون شك اين طرح فرصتي براي در كنار خانواده بودن، امكان انجام كار در سفر، استفاده از زيبايي ها و شگفتي هاي طبيعت و توجه به آن در فعاليت هاي سه گانه داستان خواني، داستان نويسي و داستان گويي مي تواند باشد و اين موضوع به هيچ وجه نبايد به صورت اجبار درآيد زيرا نه تنها مورد استقبال دانش آموزان قرار نمي گيرد بلكه مانند پيك هاي نوروزي موجب دلزدگي هم مي شود.
پيك نوروزي يا همان پيك شادي براي نخستين بار سال 1364 در برخي از مناطق آموزش و پرورش تهران به دانش آموزان داده شد، به همين جهت از آموزگاران خواسته شده بود به دانش آموزان مشق ندهند و تنها به ارزيابي پيك هاي بهاري بپردازند.اين رويه به همين منوال تا دهه 80 ادامه پيدا كرد.
اما در اين دهه همه دست اندركاران در آموزش و پرورش بر آن شدند تا به جاي پيك هاي نوروزي حجيم، از حجم آنها بكاهند و به صورت مصورتري درآيد اين تغييرات محتوايي در قالب رنگ آميزي و خاطره نويسي و بازي با اعداد و رياضي اتخاذ شد و پيك هاي نوروزي در ابتدا به مراكز استان ها، سپس به شهرستان ها و بعد از آن نيز به مدارس واگذار شد كه اين كار باعث شد مدارس براي تامين هزينه اين پيك ها هزينه هايي را از والدين دانش آموزان دريافت كنند و به اين صورت مستقل اقدام به تهيه پيك هاي نوروزي كردند.
طرح تمركز زدايي توزيع پيك هاي نوروزي از سال 1389 كليد خورد كه در آن زمان بر سر حذف پيك نوروزي مناقشاتي انجام گرفت اما حذف نشد اما مي توان سال 91 را نخستين سالي دانست كه كارشناسان آموزشي لزوم حذف پيك نوروزي با غير اجباري بودن آن و الكترونيكي كردن آن تاكيد داشته اند و اين موضوع در آن سال به صورت رسمي رسانه اي شد.
9887/ 6037

سرخط اخبار استان‌ها