رفع مانع پروازي فرودگاه نوشهر 20 ميليارد تومان نياز دارد

نوشهر- ايرنا - شهردار چالوس گفت كه براي تخريب موانع پروازي ضلع غربي فرودگاه نوشهر كه در حوزه جغرافيايي اين شهر واقع است ، حدود 20 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه تامين آن در توان شهرداري نيست.

به تازگي دادگاه تجديد نظر استان مازندران حكم تخريب موانع پروازي ضلع غربي فرودگاه نوشهر را صادر و بر ضرورت اجراي فوري آن تاكيد كرد.
سال 1385 يك مركز اقامتي و رفاهي بلند مرتبه خصوصي پس از دريافت مجوز از شهرداري چالوس و بدون استعلام از فرودگاه ساخته شد كه نتيجه آن ايجاد بن بست پروازي براي فرودگاه نوشهر بود.
جعفر ردايي عصر يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود :‌ شهرداري نسبت به حكمي كه صادر شده معترض است چرا كه اين مركز اقامتي در طرح جامع حريم شهري وجود داشت و آن زمان دالان پروازي براي فرودگاه نوشهر پيش بيني نشده بود.
وي ادامه داد : هر چند كه اين مركز اقامتي احداث شده موافقت اصولي را از اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان دريافت كرده ، اما از اينكه مطرح مي شود شهرداري چالوس در ايجاد موانع صد درصد مقصر بوده ، مورد تاييد نيست.
ايجاد مركز اقامتي و رفاهي نه تنها سبب شد تا حدود 775 متر از طول باند غربي فرودگاه نوشهر كوتاه شود ، بلكه روند عمليات اجرايي طرح توسعه ، تجهيز و زمينه بين المللي شدن اين فرودگاه هم كه از طرح هاي سفرهاي استاني دولت نهم بود، دچار وقفه شد.
شهردار چالوس گفت كه شهرداري در اين حوزه سعي خواهد كرد تا حمايت هاي لازم را براي تخريب اين مركز اقامتي و گردشگري انجام دهد ، ولي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران نيز بايد در اين حوزه كمك كند .
ردايي از سرمايه گذاري حدود 50 ميليارد توماني با همكاري بخش خصوصي در سال 98 خبرداد و مجموعه گردشگري ساحلي توسكا و نيز مجتمع كاسپين ، زيباسازي و ساماندهي رودخانه چالوس را از جمله اين طرح ها معرفي كرد .
وي توضيح داد كار مطالعاتي و تهيه نقشه اجراي اين طرح ها به پايان رسيده و در حال انجام مراحل بعدي فرآيند اجراي اين طرح ها هستيم و طبق وعده داده شده به سرمايه گذار اين طرح ها در سال آينده عملياتي مي شود.
شهردار چالوس ، گره كور ترافيكي را از مشكلات اساسي اين شهر گردشگرپذير برشمرد و اظهار داشت : هر چند با احداث رينگ هاي حلقوي در مناطقي از قسمت هاي ساحلي ، مركز شهر و نيز تخريب تعدادي از واحدهاي تجاري در خيابان 17 شهريور براي باز كردن گره كور ترافيكي انجام گرفته ولي كافي نيست .
رئيس شوراي اسلامي شهر چالوس نيز با اشاره به افزايش جمعيت در جريان مهاجرت و سكونت دائمي آنان در اين شهر، گفت كه زيرساخت هاي موجود اين شهر پاسخگوي ارائه خدمات به اين جمعيت غيربومي نيست .
كاظم پولادي با بيان اين كه بودجه 33 ميليارد توماني شهرداري در سال جاري محقق شد ، افزود :‌ امسال اعضاي شورا با تصويب متمم ، بودجه اين شهرداري به 37 ميليارد تومان رسيد.
بودجه سال آينده شهرداري چالوس بر اساس مصوبه شوراي اسلامي اين شهر بيش از 40 ميليارد تومان است .
شهرچالوس با جمعيتي بيش از 50 هزار نفر ، حدود هفت كرسي شورا دارد.
7078 / 1602/1654

سرخط اخبار استان‌ها