2 طرح پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزيده وزارت علوم شد

اهواز – ايرنا – 2 طرح پژوهشي از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزيده دانشگاهي امسال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دانشگاه شهيد چمران اهواز مجري طرح تدوين نرم افزار شبيه سازي سيستم حفاظت كاتديك شبكه هاي گسترده انتقال و توزيع گاز دكتر مرتضي بهبهاني نژاد و مجري طرح تدوين دانش فني و طراحي و ساخت پمپ هاي ميله اي مكشي با كورس بلند(SRP) دكتر افشين قنبرزاده هستند.
دكتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اهداي لوح تقدير از تلاش هاي اين 2 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در برقراري ارتباط هرچه بهتر صنعت و دانشگاه و فعال ساختن ظرفيت هاي بالقوه و استفاده مطلوب از فرصت هاي اين عرصه در جهت عرضه فناوري و تبديل علم به عمل تقدير كرد.
دانشگاه شهيد چمران اهواز داراي بيش از 15 هزار و 860 دانشجوي فعال، بيش از 270 رشته - گرايش و بيش از 583 عضو هيات علمي است.
3004/6002