پژوهشكده اقليم شناسي درخراسان رضوي يك مزيت به شمارمي رود

مشهد- ايرنا - رئيس پژوهشكده اقليم شناسي گفت: پژوهشكده اقليم شناسي با فعاليت سه گروه پژوهشي تغيير اقليم، اقليم شناسي كاربردي و اقليم شناسي بلاياي جوي در خراسان رضوي يك مزيت براي اين استان به شمار مي رود.

ايمان بابائيان روز يكشنبه درنشست هم انديشي با مركز آموزش عالي كاشمر در راستاي برپايي همايش ملي توسعه پايدار در اين شهر افزود: در سال 75 كنگره سازمان جهاني هواشناسي تصويب كرد كه به خاطر وجود موضوع تغيير اقليم و نياز به ارائه خدمات اقليمي بيشتر به كاربران، بايد هر كشوري يك مركز ملي اقليم شناسي داشته باشد كه فعاليت اين مركز در ايران به تصويب رسيد و براساس امكان سنجي صورت گرفته در همان سال خراسان رضوي به عنوان مركز ملي اقليم شناسي انتخاب و اين مركز تاسيس شد.
وي ادامه داد: در آسيا پنج كشور كره جنوبي، ژاپن، چين، هند و ايران عضو برنامه خدمات اقليمي سازمان جهاني هواشناسي هستند كه در كنار هم فعاليت مي كنند و مسئوليت اين امر در ايران بر عهده پژوهشكده اقليم شناسي است.
رئيس پژوهشكده اقليم شناسي گفت: پژوهشكده اقليم شناسي، مركز مديريت ريسك بلاياي جوي اقليمي با تكيه بر خشكسالي كشورهاي عضو اكو را نيز برعهده دارد همچنين مركز پايلوت اقليم غرب آسياست كه تلاش مي‌شود مجوز قطعي اين مركزيت را اخذ كنيم.
بابائيان افزود: اين مركز براي همكاري با مركز آموزش عالي كاشمر در خصوص برپايي همايش توسعه پايدار و انعقاد تفاهمنامه همكاري در حوزه مسائل مربوط به تغيير اقليم و شرايط گذر از آن آمادگي دارد.
رئيس مركز آموزش عالي كاشمر نيز در اين نشست گفت: مركز آموزش عالي كاشمر به عنوان تنها دانشگاه دولتي در منطقه ترشيز رسالت خود را جهت رويكرد حفظ زيست بوم در زمينه توسعه پايدار انجام مي‌دهد.
هادي معماريان افزود: با توجه به اين تاكنون از پتانسيلهاي منطقه در خصوص كشاورزي و معادن به خوبي استفاده نشده است بر اين اساس شناساندن چالشها و ظرفيتهاي منطقه ترشيز با استفاده از تقويت بخش خصوصي مدنظر قرار گرفته است.
وي همچنين از برگزاري همايش ملي توسعه پايدار در فروردين ماه سال 1398 در كاشمر خبر داد و اضافه كرد: هدف از برگزاري اين همايش بررسي چالشها و آسيبهاي تحقق توسعه پايدار، تدوين راهبردها و چشم‌انداز توسعه پايدار، ترسيم نقشه راه رسيدن به وضع مطلوب، شناسايي ظرفيتها و توانمنديهاي بخش خصوصي به ويژه در منطقه ترشيز، شناسايي پتانسيلهاي توسعه و بهبود در منطقه ترشيز و تببين مسئوليت اجتماعي دانشگاهها در زمينه توسعه پايدار است.
رئيس مركز آموزش عالي كاشمر گفت: اين همايش براي اولين بار در سطح ملي و در محورهاي كشاورزي و امنيت غذايي، مديريت شهري پايدار، هوشمند سازي و توسعه ديجيتال، حمل ونقل پايدار، انرژيهاي تجديدپذير، گردشگري و صنايع دستي، صنعت، معدن و توسعه پايدار، آب و توسعه پايدار و مشاركت مردمي و توسعه اقتصادي برگزار مي‌شود.
معماريان افزود: تاكنون براي برگزاري همايش توسعه پايدار كه فروردين‌ماه 98 در مركز آموزش عالي كاشمر برگزار مي‌شود مقالات بسيار خوبي را دريافت كرده‌ايم و به جزهمايش اصلي هشت كارگاه تخصصي نيز در اين همايش تدارك ديده شده است.
وي ادامه داد: يكي از محورهاي همايش، تغيير اقليم و توسعه پايدار است لذا پژوهشكده اقليم شناسي مي تواند در اين همايش به بيان ايده هاي تخصصي خود در اين حوزه بپردازد.
رئيس مركز آموزش عالي كاشمر گفت: متاسفانه هنوز برخي از مسئولان مساله تغيير اقليم را باور ندارند و اين موضوع مي‌تواند زمينه برپايي يك كارگاه بسيار ارزشمند و مهم در حاشيه همايش اصلي را فراهم كند.
معماريان افزود: با وجود اين كه منطقه ترشيز فرصت بسيار خوبي براي توسعه دارد ولي متاسفانه به خاطر برخي چالشهاي سياسي در منطقه از چرخه توسعه عقب افتاده ‌است.
مركز آموزش عالي كاشمر با شش رشته و هزار دانشجو دارد.
كاشمر در فاصله 228 كيلومتري جنوب مشهد قرار دارد.
1922/7497