140 هزار قزويني براي دريافت كارت ملي هوشمند اقدام نكرده اند

قزوين - ايرنا - مديركل ثبت احوال قزوين گفت: 140 هزار شهروند قزويني هنوز براي دريافت كارت ملي هوشمند خود اقدام و مراجعه نكرده اند.

حسن وفايي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طي سال جاري حدود 153 هزار نفر در استان براي دريافت كارت ملي هوشمند اقدام كردند.
وفايي با بيان اينكه كارت هاي ملي قديمي در سال 98 ابطال مي شود،اظهار داشت: افرادي كه موفق به دريافت كارت ملي هوشمند نشدند براي انجام امورات در دستگاه هاي اجرايي و خدماتي با مشكل مواجه خواهند شد.
اين مسئول خاطرنشان كرد: اتمام مهلت در سال جاري براي دريافت كارت ملي به معناي اين نيست كه افراد قادر به دريافت كارت ملي هوشمند نخواهند بود، بلكه افرادي كه هنوز كارت ملي هوشمند دريافت نكرده اند تا زمان دريافت كارت ممكن است در انجام امورات اداري و بانكي با مشكل مواجه شوند.
وفايي يادآور شد: تاكنون 80 درصد واجدان شرايط معادل 738 هزار و 789 نفر در استان كارت هوشمند ملي دريافت كرده اند و جمعيت كل واجدان شرايط نيز 990 هزار و 560 نفر است.
جمعيت استان قزوين يك ميليون و 300 هزار و 867 نفر است.
9925*3013

سرخط اخبار استان‌ها